ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιθεωρήσεις παγκύπρια για την αδήλωτη εργασία αρχίζει η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας

16:57 - 17.01.2020

​Στοχευμένες επιθεωρήσεις σε Παγκύπρια βάση σε Βιομηχανικές Μονάδες/Βιομηχανικές Περιοχές θα πραγματοποιεί κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2020, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.

 
Σκοπός της εκστρατείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. 
 
Προσθέτει ότι, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, πέραν των σημείων στα οποία εστιάζεται η εκστρατεία θα ελέγχονται και οι πρόνοιες άλλων Νομοθεσιών που αφορούν όρους εργοδότησης, για τις οποίες αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κατώτατος μισθός, ώρες εργασίας, απασχόληση νέων κλπ.).
 
Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας σημειώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη.  Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

 

ΑΠΟ ΚΥΠΕ