ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δίπλα σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση το Υπουργείο Εργασίας

09:06 - 02.07.2019

Αρωγός σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ανεξαρτήτου καταγωγής, θρησκείας ή γλώσσας προσπαθώντας να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη ώστε να γίνουν ικανά να ενταχθούν τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας της χώρας μας είναι το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

«Στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι ο συγκερασμός της πολυμορφίας σε κοινωνικό, θρησκευτικό και γλωσσικό επίπεδο σε πλαίσια σεβασμού στον άνθρωπο στην πολυγλωσσία και τη διαφορετικότητα, ώστε να υπάρξει μία συμβίωση χωρίς εντάσεις και παράλληλα, η δημιουργία ατόμων ικανών να ενταχθούν με επιτυχία στην ντόπια αγορά εργασίας», είπε, σε  χαιρετισμό της στην Ημερίδα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης τον οποίο ανέγνωσε εκ μέρους της ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. 

Το Υπουργείο Εργασίας, ανέφερε, «είναι πάντα αρωγός σε όλα τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ανεξαρτήτου καταγωγής, θρησκείας ή γλώσσας προσπαθώντας να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη ώστε να γίνουν ικανά να ενταχθούν τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας της χώρας μας».
 
Πρόσθεσε ότι «τα τελευταία χρόνια η Κύπρος, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών, ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται από τις χώρες καταγωγής τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και τις οικογένειες τους».
 
Ως εκ τούτου, επισήμανε η Υπουργός Εργασίας, «η ύπαρξη διαφόρων ομάδων πληθυσμού μέσα στην ίδια τη χώρα λόγω μετανάστευσης, η μεταξύ τους αλληλεπίδραση και η κατάσταση πολυπολιτισμικότητας δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά την ομαλή ένταξη αυτών των ατόμων στο νέο τους περιβάλλον και στην κοινωνία».
 
Τα προβλήματα αυτά, είπε, «αφορούν θέματα όπως η γλώσσα, η εκπαίδευση, η κοινωνική αποδοχή και ενσωμάτωση τα οποία θα πρέπει η ίδια η χώρα να αντιμετωπίσει μέσω της προώθησης πολλών μέτρων μεταξύ των οποίων και η διαπολιτισμική εκπαίδευση».
 
Η Υπουργός Εργασίας ανέφερε επίσης ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση «στην προσπάθεια της για στήριξη των μεταναστών και στο πλαίσιο του σεβασμού προς τον άνθρωπο, έχει θεσπίσει σειρά Συνθηκών, Συστάσεων και Οδηγιών για τη διαφύλαξη της πολυχρωμίας και της ετερότητας όχι μόνο των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και όλων των πληθυσμών που βρίσκονται στους κόλπους της».