ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

MONEYVAL: Χρειάζονται ισχυρά μέτρα κατά του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»

11:30 - 25.09.2019

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2018, που δημοσιεύεται σήμερα, ο Οργανισμός MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καλεί τα κράτη να εξασφαλίσουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος».

Διαπιστώνει δε ότι ο αντίκτυπος του οικονομικού εγκλήματος, των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και της τρομοκρατίας συνέχισε να γίνεται αισθητός στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου κατά το 2018.
 
 Όπως υπογραμμίζει στην έκθεση η Αντιπρόεδρος της MONEYVAL, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, ενόψει των αυξημένων κινδύνων, πρέπει επειγόντως οι χώρες και τα εδάφη στην Ευρώπη και πέραν αυτής, να εφαρμόσουν ισχυρά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 
Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που πραγματοποίησε η MONEYVAL το 2018, για να αντιμετωπίσει πολλές πιεστικές προκλήσεις περιλαμβάνονται η ανάγκη ευαισθητοποίησης και αποτελεσματικότητας των εισαγγελέων και των δικαστών για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συναφών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η ένταση των δραστηριοτήτων τους, για την καταπολέμηση των χρηματοοικονομικών ροών που συνδέονται με τη δουλεία, την εμπορία ανθρώπων και την καταναγκαστική εργασία.
 
Μια άλλη προτεραιότητα για τη MONEYVAL είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της αποκαλούμενης «αποστράγγισης», ενός φαινομένου με το οποίο τα τελευταία χρόνια οι παγκόσμιες τράπεζες έχουν μειώσει τις επιχειρηματικές τους σχέσεις με ξένες τράπεζες για να αποφύγουν (αντί να διαχειριστούν) κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 
Κατά συνέπεια, οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν αυξηθεί σε ορισμένες χώρες.

Το 2018, η MONEYVAL συνέχισε το ρόλο της ως διεθνής φορέας στο παγκόσμιο δίκτυο φορέων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, υπό την ηγεσία της Task Force Financial Action Task Force (FATF). Η επιτροπή παρακολούθησε ενεργά 24 χώρες και εδάφη με την έγκριση εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης ή εκθέσεων παρακολούθησης.