ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το ΔΣ του ESM σε σύνθεση ΥΠΟΙΚ ενέκρινε την ετήσια έκθεση του οργανισμού για το 2018

10:37 - 13.06.2019

Το Συμβούλιο των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) πραγματοποίησε σήμερα την έβδομη ετήσια συνάντησή του στις εγκαταστάσεις του ESM στο Λουξεμβούργο και ενέκρινε την ετήσια έκθεση του ΕSM για το 2018.

 Το Συμβούλιο των Διοικητών απαρτίζεται από τους Υπουργούς Οικονομικών 19 χωρών της ζώνης του ευρώ, oι οποίοι συζήτησαν τις κύριες εξελίξεις κατά το παρελθόν έτος και τις κύριες δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, των επενδύσεων και των δανείων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μάριο Σεντένο εξέφρασε τη θετική του εκτίμηση για τα επιτεύγματα του οργανισμού λέγοντας ότι ο ΕSM διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια των ετών κρίσης, παρέχοντας οικονομική βοήθεια σε πέντε χώρες. "Τώρα, μετά τις αποφάσεις της Διάσκεψης Κορυφής του ευρώ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο ESM θα έχει μια ευρύτερη εντολή, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο του Ταμείου ενιαίας εξυγίανσης και αυτό θα καταστήσει την Οικονομική και Νομισματική μας Ένωση πιο ανθεκτική, ενισχύοντας την ικανότητά της να αντιμετωπίζει κρίσεις στο μέλλον", τόνισε ο Μ. Σεντένο.

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις του ΕSM για το 2018, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο των Διοικητών. Το καθαρό εισόδημα του ΕSM, ύψους 248,7 εκατ. Ευρώ, διατέθηκε στο Ταμείο Αποθεμάτων του, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 2,3 δισ. Ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό αποθεματικό σε ένα δύσκολο περιβάλλον επιτοκίων.

Από την τελευταία ετήσια συνάντηση πριν από ένα χρόνο, οι χώρες του προγράμματος ESM / EFSF συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο στην οικονομική τους ανάκαμψη. Το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα ήταν η αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,7% στην Ιρλανδία το 2018, η υψηλότερη μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ. Οι υπόλοιπες χώρες σημείωσαν επίσης ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, με την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία πάνω από το μέσο όρο ζώνης του ευρώ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τους Όρους Αναφοράς (ToR) για την ανεξάρτητη αξιολόγηση της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Οι Όροι Αναφοράς καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής, τα θέματα, τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης, υπό τον Χοακίν Ακλμούνια το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και στις αρχές του 2020.

Ο διευθύνων σύμβουλος Κλάους Ρέγκλιγκ δήλωσε επιπλέον ότι ο ESM έφθασε σε δύο ορόσημα το 2018: η Ελλάδα έφυγε από το πρόγραμμα ESM με επιτυχία τον Αύγουστο και η Διάσκεψη Κορυφής του ευρώ αποφάσισε τον Δεκέμβριο μια δέσμη μέτρων για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ενίσχυση του ΕSM. Οι αποφάσεις δείχνουν ότι ο ΕSM έχει καταστεί βασικός πυλώνας της θεσμικής αρχιτεκτονικής της νομισματικής ένωσης. Οι υπουργοί οικονομικών της ζώνης του ευρώ επεξεργάζονται τις απαραίτητες τροποποιήσεις της Συνθήκης του ESM".

Πρόσθεσε τέλος ότι "το περασμένο έτος έδειξε για μια ακόμη φορά πώς οι μεταρρυθμίσεις και οι οικονομικές προσαρμογές φέρνουν απτά αποτελέσματα σε χώρες που δανείστηκαν από το EFSF και το ESM. Αυτό γίνεται κατανοητό από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς αυτές οι πέντε χώρες μπορούν να αναχρηματοδοτήσουν την αγορά. Ως αποτέλεσμα των όρων δανεισμού του ΕSM και του ΕFSF οι δικαιούχες χώρες εξοικονόμησαν συνολικά σχεδόν 18 δισ. Ευρώ σε πληρωμές εξυπηρέτησης χρέους το 2018, σε σύγκριση με το αναμενόμενο κόστος αγοράς της χρηματοδότησης. Μόνο η Ελλάδα γλίτωσε 13 δισ. Ευρώ πέρυσι, δηλαδή το 7% του ΑΕΠ της χώρας".