ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΕΚΤ ξεκινά διαβούλευση για τη διαχείριση του κεφαλαίου και ρευστότητάς των τραπεζών

10:53 - 02.03.2018

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θέτει από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο οδηγιών οι οποίες πληροφορούν τις τράπεζες για τις προσδοκίες της όσον αφορά την εσωτερική διαχείριση του κεφαλαίου (ICAAP) και της ρευστότητάς τους (ILAAP).

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της ΕΚΤ, οι τράπεζες αναμένεται να αξιολογούν τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν και να διασφαλίσουν ότι όλοι οι ουσιώδεις κίνδυνοι εντοπίζονται, αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης και καλύπτονται από επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας σε διαρκή βάση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εποπτική εμπειρία έχει δείξει ότι οι τράπεζες μπορεί να χρειαστεί να βελτιώσουν την ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών τους όσον αφορά την αξιολόγηση της επάρκειας κεφαλαίου και ρευστότητας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 4 Μαΐου 2018. Η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24 Απριλίου 2018.