ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Άνοδος 0,1% στις κατασκευές τον Δεκέμβριο του 2017 στην ευρωζώνη

10:57 - 19.02.2018

Το Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,6% στην ΕΕ28, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Νοέμβριο του 2017, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ28. Τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην ΕΕ28. Η μέση παραγωγή στον τομέα των κατασκευών για το έτος 2017, σε σύγκριση με το 2016, αυξήθηκε κατά 2,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,5% στην ΕΕ28. Η Κύπρος δεν υποχρεούται να παρέχει μηνιαία δεδομένα βάσει του κανονισμού 1165/98 του Συμβουλίου.

Σε μηνιαία βάση, η αύξηση της κατασκευαστικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ κατά 0,1% τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 0,5%, ενώ τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 1,1%. Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 0,6% οφείλεται στην αύξηση των δημοσίων έργων κατά 1,5% και στην κατασκευή κτιρίων κατά 0,5%. Οι υψηλότερες αυξήσεις στην κατασκευαστική παραγωγή σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 4,5%), στη Γαλλία (+ 4,2%) και στην Ουγγαρία (+3,9%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Σλοβακία (-5,5%) και τη Βουλγαρία (-3,0%).

Σε ετήσια βάση, η αύξηση κατά 0,5% της παραγωγής στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 1,4%, ενώ τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 2,6%. Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 1,5% οφείλεται στην αύξηση της κατασκευής δημοσίων έργων κατά 1,8% και στην κατασκευή κτιρίων κατά 1,5%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+ 35,0%), στη Σλοβενία ​​(+ 21,2%) και στην Πολωνία (+ 18,3%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Ισπανία (-13,4%) και στη Βουλγαρία (-4,1%).