ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σε ισχύ ο κανονισμός για πρόσβαση των φορολογικών αρχών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων εταιριών

13:47 - 03.01.2018

Την έναρξη ισχύος νέων κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να παρέχουν στις φορολογικές αρχές πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καλωσορίζει σήμερα η Κομισιόν.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι εθνικές φορολογικές αρχές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών, καταπιστεύματα και άλλες οντότητες, καθώς και αρχεία πελατών για τις επιχειρήσεις. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στις φορολογικές αρχές για την καταπολέμηση των φορολογικών κενών επισημάνθηκαν στα «Paradise Papers».

Ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων Πιέρ Μοσκοβισί δήλωσε σχετικά πως ο στόχος είναι να δοθούν στις φορολογικές αρχές κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που βρίσκονται πίσω από οποιαδήποτε εταιρεία η οντότητα. "Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να καταστείλουν τη φοροδιαφυγή".

Οι νέοι τροποποιημένοι κανόνες που κατοχυρώνονται στην Οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (Οδηγία 2011/16 / ΕΕ) θα δώσουν επιπλέον στις φορολογικές αρχές την απαραίτητη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Από ΚΥΠΕ