ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επιλέχτηκαν οι εταιρείες στο πλαίσιο του γ' γύρου αδειοδότησης της κυπριακής ΑΟΖ

11:14 - 21.12.2016

ENI και TOTAL, για το τεμάχιο 8 η εταιρεία ENI και για το τεμάχιο 10 η κοινοπραξία Exxon Mobil και Qatar Petreleum.

Στο πλαίσιο του 3ου Γύρου Χορήγησης Αδειών Έρευνας Υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές της Κύπρου, στα τεμάχια 6, 8 και 10 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 21/12, αφού έλαβε υπόψη την υποβληθείσα εισήγηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και την εισηγητική έκθεση της τεχνοκρατικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδρογονανθράκων, επέλεξε τους ακόλουθους αιτητές για διαπραγμάτευση των όρων και των προνοιών των Συμβολαίων Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής:

• Ερευνητικό Τεμάχιο 6: Eni Cyprus Limited / Total E&P Cyprus B.V.
• Ερευνητικό Τεμάχιο 8: Eni Cyprus Limited
• Ερευνητικό Τεμάχιο 10: ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited / Qatar Petroleum International Upstream O.P.C.

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε ομάδα, της οποίας θα προΐστανται ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο Υπουργός Οικονομικών, για τον σκοπό της διαπραγμάτευσης των όρων και προνοιών των Συμβολαίων με τους επιλεγέντες αιτητές. 

Στην περίπτωση που η διαπραγμάτευση είναι επιτυχής, και εφόσον εγκριθεί το κείμενο του Συμβολαίου ανά τεμάχιο από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα χορηγηθούν οι σχετικές Άδειες Έρευνας Υδρογονανθράκων. Στην αντίθετη περίπτωση, θα κληθούν σε διαπραγμάτευση οι επιλαχόντες αιτητές.