ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Καταργείται η αυξητική κλιμακωτή χρέωση στην ΑΗΚ

05:06 - 09.11.2016

Παρουσιάστηκε μελέτη για τις νέες διατιμήσεις της η ΑΗΚ σε δημόσια διαβούλευση.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου παρουσίασε τη Τρίτη 8/11 σε δημόσια διαβούλευση τη μελέτη που διενήργησε σε συνεργασία με το συμβουλευτικό οίκο ECA (Economic Consulting Associates) για τις νέες διατιμήσεις ηλεκτρισμού στη βάση της ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ. 

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 27 Νοεμβρίου.

Βασικό χαρακτηριστικό των νέων διατιμήσεων είναι η απλοποίηση και η ενιαία χρέωση όλων των πελατών της ΑΗΚ

Οι διατιμήσεις μειώνονται από 30 σε 11

Η μελέτη έγινε στη βάση ρυθμιστικής απόφασης που εξέδωσε η Ρυθμιστικής Ενάργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Οι διατιμήσεις αντανακλούν τα ανώτατα όρια επιτρεπόμενων εσόδων της ΑΗΚ, τα οποία καθόρισε η ΡΑΕΚ στα €550 εκατομμύρια το 2017, που αντιστοιχούν σε μείωση 11% σε σύγκριση με το 2015

Η διάρθρωση των διατιμήσεων, που θα εφαρμοστούν το 2017, θα παραμείνει σταθερή, ενώ το ύψος των διατιμήσεων θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως των επιτρεπόμενων εσόδων κάθε έτους.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ECA, με την πρόταση της ΑΗΚ για τις νέες διατιμήσεις καταργείται η αυξητική κλιμακωτή χρέωση (με βάση την κιλοβατώρα) και επιβάλλεται ενιαία χρέωση.

Όπως είπε, με το νέο ύψος των διατιμήσεων, υπάρχουν μειώσεβις σε εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς χρήστες σε χαμηλή και μέση τάση, ενώ υπάρχει μικρή αύξηση στους οικιακούς καταναλωτές, στον οδικό φωτισμό, στους καταναλωτές υψηλής τάσης.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπόπουλο, οι μειώσεις κυμαίνονται μεταξύ του 1% για τσιμεντοποβιομηχανία (υψηλή τάση) έως και 16% για τους μικρούς εμπορικούς χρήστες.

Αύξηση της τάξης του 6%, ωστόσο, παρουσιάζουν διατιμήσεις για τις υδραντλίες, ενώ η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη για τους θερμοσυσσωρευτές (storage heaters), η οποία φτάνει το 42%.