ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εφαρμογή των οδηγιών του Προέδρου αναμένουν οι συντεχνίες της ΑΗΚ

11:50 - 18.04.2016

Οι συντεχνίες της ΑΗΚ αναμένουν από τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση της Αρχής όπως με ενέργειες τους διασφαλίσουν την εφαρμογή των οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως διατυπώθηκαν στη συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό στις 30 Μαρτίου, στην παρουσία του Υπουργού και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, του Προέδρου, της Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ.

Σε επιστολή τους προς τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, οι συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, αναφέρουν ότι σε εκείνη τη συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε σαφείς οδηγίες, τόσο προς το Υπουργείο, όσο και στην ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες ο Πρόεδρος ζήτησε να δοθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα όπως προτάθηκε από τη ΡΑΕΚ και ζητήθηκε και από το ΔΣ της ΑΗΚ, (στη σύσκεψη αναφέρθηκε ότι η ΡΑΕΚ το εκτιμά σε 3 έως 4 χρόνια) για την εφαρμογή και υλοποίηση της τιτάνιας προσπάθειας μεταρρύθμισης της ΑΗΚ, ώστε να ολοκληρωθεί ο λειτουργικός και λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ σε ένα καθετοποιημένο οργανισμό δημοσίου δικαίου.

Επίσης, «δεν θα προωθηθεί καμιά ενέργεια για διαφοροποίηση του καθεστώτος λειτουργίας της ΑΗΚ, αν προηγουμένως δεν ληφθούν υπόψη και εξεταστούν από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όλοι οι αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συντεχνίες, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε ακόμα να αξιοποιηθούν και διατηρηθούν οι παρεκκλίσεις που παραχωρήθηκαν από την ΕΕ μέσω της οδηγίας 2009/72/ΕΚ (3ο Ενεργειακό Πακέτο) προς την Κύπρο, να μην κατατεθεί κανένα νομοσχέδιο στο ενδιάμεσο διάστημα το οποίο να εμποδίζει ή και να αντιστρατεύεται την προαναφερθείσα προσπάθεια της ΑΗΚ κατά οποιοδήποτε τρόπο και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συμπλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή και των αναγκαίων θέσεων της ιεραρχικής δομής του οργανισμού για την επιτυχή εφαρμογή του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού.