ΔΙΕΘΝΗ

Πτώση της κατανάλωσης ενέργειας και του τουρισμού συνεχίστηκε και τον Ιούνιο στην ΕΕ

09:30 - 07.09.2020

Χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα περισσότερα κράτη μέλη κατά 7,6% από τη χαμηλότερη τιμή του Ιουνίου που καταγράφηκε μεταξύ του 2016 και του 2019, δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο του 2020.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κροατία, η Κύπρος, η Πολωνία και η Σλοβενία ​​παρουσιάζουν μείωση πάνω από 10% σε σχέση με το χαμηλότερο επίπεδο Ιουνίου από το 2016. Καθώς ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός τομέας για την πλειονότητα αυτών των χωρών, είναι πιθανό ότι η μείωση του αριθμού των τουριστών οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει η Eurostat.

Επτά κράτη μέλη (Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Πορτογαλία και Φινλανδία) δείχνουν μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 5% ως 10%, ενώ για οκτώ κράτη μέλη η μείωση ήταν μεταξύ 1% και 5% (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γαλλία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Ρουμανία και Σλοβακία). Στη Λετονία και τη Λιθουανία, η κατάσταση παρέμεινε σταθερή (έως + 1%) και οι υπόλοιπες χώρες (Εσθονία, Ιρλανδία, Μάλτα και Σουηδία) ανέφεραν αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με το χαμηλότερο επίπεδο Ιουνίου.

Παρόλο που η Δανία και η Βουλγαρία δείχνουν αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020, τον Ιούνιο και οι δύο κατέγραψαν μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με τον χαμηλότερο μήνα αναφοράς μεταξύ του 2016 και του 2019.

Η Eurostat καταγράφει ότι κατά τη σύγκριση δεδομένων του Ιουνίου με το Μάιο του 2020 ενδέχεται να εμφανιστεί μια «βελτίωση» ή «επιδείνωση» σε ορισμένα κράτη μέλη, εξηγώντας ωστόσο ότι κάθε χώρα έχει τα δικά της πρότυπα κατανάλωσης. Σε ορισμένες χώρες η «κανονική» κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούνιο είναι πάντα υψηλότερη από ό, τι τον Μάιο (όπως Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Κροατία, Ουγγαρία και Μάλτα, πιθανώς επειδή ξεκινά η τουριστική περίοδος και οι θερμοκρασίες απαιτούν κλιματισμό). Αλλού το αντίθετο και η κατανάλωση μειώνεται από το Μάιο έως τον Ιούνιο (όπως η Φινλανδία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Ιρλανδία, πιθανώς επειδή δεν απαιτείται πλέον θέρμανση και η περίοδος των διακοπών ξεκινά τον Ιούνιο). Κατά την ερμηνεία δεδομένων Μαΐου έναντι Ιουνίου, αυτά τα μοτίβα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιούνιο του 2020, όλοι οι τομείς του τομέα των υπηρεσιών στην ΕΕ μειώθηκαν σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020 λόγω της κρίσης Covid-19. Ο συνολικός τομέας των υπηρεσιών στην ΕΕ μειώθηκε κατά 16,4% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ ο τομέας των τουριστικών υπηρεσιών μειώθηκε κατά 75,0%. Μεταξύ των λεπτομερών τομέων του τουρισμού, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες είδαν πτώση -83,6%, ακολουθούμενοι από τις αεροπορικές μεταφορές (-73,8%), τα καταλύματα (-66,4%) και τα εστιατόρια (-38,4%).

Ωστόσο, λόγω του ανοίγματος εστιατορίων και παρόμοιων εγκαταστάσεων, παρατηρήθηκε ανάκαμψη τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Ο τομέας των εστιατορίων σημείωσε τη μεγαλύτερη ανάκαμψη, ακολουθούμενος από τον τομέα των καταλυμάτων. Οι αεροπορικές μεταφορές είχαν μόνο μια μικρή ανάκαμψη, ενώ ο τομέας των ταξιδιωτικών πρακτορείων και των ταξιδιωτικών πρακτορείων ήταν στο ίδιο επίπεδο τον Ιούνιο με τον Απρίλιο.

Για να δοθεί μια γενική εικόνα του μεγέθους αυτών των τομέων, ο τομέας της στέγασης στην ΕΕ είχε προστιθέμενη αξία 79,0 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,3% της προστιθέμενης αξίας της μη χρηματοοικονομικής επιχειρηματικής οικονομίας και τα εστιατόρια είχαν προστιθέμενη αξία 96,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μερίδιο 1,6%. Τα ποσοστά για απασχόληση ήταν 1,9% και 4,0%. Οι δραστηριότητες αεροπορικών μεταφορών και ταξιδιών και ταξιδιωτικών πρακτορείων είχαν μερίδια 0,5% και 0,3% αντίστοιχα της προστιθέμενης αξίας της μη χρηματοπιστωτικής οικονομίας των επιχειρήσεων. Το ποσοστό απασχόλησης στις αεροπορικές μεταφορές ήταν 0,2%.