ΚΥΠΡΟΣ

Ερευνητική Επιτροπή για Πολιτογραφήσεις: Καλογήρου μετά από παραίτηση Παμπαλλή

14:42 - 14.10.2020

Ο Γενικός Εισαγγελέας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την παραίτηση του Παμπαλλή από την Επιτροπή για τις Πολιτογραφήσεις, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τον διορισμό της κ. Καλογήρου.

Δείτε την ανακοίνωση:

Μετά από την επιστολή παραίτησης, για προσωπικούς λόγους, του κ. Κώστα Παμπαλλή, με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2020, από τη θέση του Επιτρόπου της Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 μέχρι και την 17η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, αποφάσισα όπως στη θέση του διορίσω την κα Δήμητρα Καλογήρου, Πρόεδρο της Επιτρoπής Κεφαλαιαγορά ς Κύπρου.

Ο νενομισμένος όρκος της κας Καλογήρου ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας θα δοθεί αμέσως μετά από τη δημοσίευση του σχετικού Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.