ΚΥΠΡΟΣ

Στην ευρωπαϊκή εκστρατεία του EU-OSHA συμμετέχει το Τμήμα Επιθερώρησης Εργασίας

14:43 - 06.10.2020

Την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία που διεξάγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Μειώστε την καταπόνηση», υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο, την διετία 2020 – 2022, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), ως Εθνικός Εστιακός Πόλος του EU-OSHA.

Σε ανακοίνωσή του το ΤΕΕ αναφέρει ότι «η έναρξη της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας και της Εβδομάδας Ασφάλειας (19-23.10.2020) και Υγείας θα γίνει μέσα από τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού σεμιναρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020, στις 9 π.μ.».
 
Το ηλεκτρονικό σεμινάριο διοργανώνεται από το ΤΕΕ και χρηματοδοτείται από τον EU-OSHA και κατά τη διάρκειά του θα παρουσιαστούν οι στόχοι της νέας Ευρωπαϊκής Εκστρατείας και θα γίνουν παρουσιάσεις που αφορούν στις Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) με ειδικές αναφορές σε καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βασικό μέλημα της εκστρατείας είναι η προώθηση μιας ενιαίας προσέγγισης σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων που προκαλούν ΜΣΠ, μέσα από την προσφορά πρακτικών εργαλείων και λύσεων.
 
Οι περαιτέρω στόχοι της εκστρατείας εστιάζουν «στην ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις ΜΣΠ, στην προαγωγή της εκτίμησης των κινδύνων και τη διαχείριση των ΜΣΠ, στην ανάδειξη του προβλήματος των ΜΣΠ σε όλους τους εργασιακούς χώρους και στη βελτίωση των γνώσεων για του νέους και αναδυόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τις ΜΣΠ».
 
Αφορούν, επίσης, «την υπόδειξη της ανάγκης επανένταξης και παραμονής στην εργασία των εργαζομένων με χρόνιες ΜΣΠ και ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών».
 
Όπως επισημαίνει το ΤΕΕ, «εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη πάσχουν από ΜΣΠ, οι οποίες σχετίζονται με την εργασία και παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την πρόληψή τους, παραμένουν το συνηθέστερο πρόβλημα υγείας με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων».
 
Επίσης, «σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT για το 2013, το 60% των εργαζομένων που δήλωσαν ότι έπασχαν από κάποιο σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας, ανέφεραν ότι το πρόβλημα αυτό σχετιζόταν με ΜΣΠ».
 
Συμπερασματικά, το ΤΕΕ, αναφέρει ότι «στις ΜΣΠ αποδίδεται ένα μεγάλο ποσοστό των αδειών ασθενείας και της πρόωρης συνταξιοδότησης, γεγονός το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία της χώρας».
 
Καλεί, τέλος, «τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τους κοινωνικούς εταίρους, την ερευνητική κοινότητα, τους επαγγελματικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να συμμετάσχουν ενεργά στην προώθηση των στόχων της εκστρατείας».
 
Ο μήνας έναρξης της εκστρατείας είναι ο Οκτώβριος του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022.