ΚΥΠΡΟΣ

Έλλειμμα €581,1 εκ το οκτάμηνο του 2020 λόγω μέτρων στήριξης

14:46 - 06.10.2020

Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €581,1 εκ. (2,8% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €620,8 εκ. (2,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019, καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αύγουστου 2020, αυξήθηκαν κατά €623,0 εκ. (12,0%) και ανήλθαν στα €5.822,2 εκ. σε σύγκριση με €5.199,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι, η σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €457,6 εκ..

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €268,6 εκ. (44,5%) και ανήλθε στα €872,4 εκ. σε σύγκριση με €603,8 εκ. το 2019. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €42,6 εκ. (2,4%) και ανήλθαν στα €1.826,6 εκ. σε σύγκριση με €1.784,0 εκ. το 2019. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €81,9 εκ. (5,0%) και ανήλθαν στα €1.719,2 εκ. σε σύγκριση με €1.637,3 εκ. το 2019. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €425,6 εκ. και ανήλθαν στα €454,1 εκ. σε σύγκριση με €28,5 εκ. το 2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €27,2 εκ. (7,9%) και ανήλθαν στα €370,1 εκ. σε σύγκριση με €342,9 εκ. το 2019.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €197,9 εκ. (43,9%) και περιορίστηκε στα €252,5 εκ. σε σύγκριση με €450,4 εκ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €264,4 εκ. (84,3%) και περιορίστηκαν στα €49,1 εκ. σε σύγκριση με €313,5 εκ. το 2019. Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €66,5 εκ. (48,6%) και ανήλθαν στα €203,4 εκ. σε σύγκριση με €136,9 εκ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €25,0 εκ. (7,1%) και περιορίστηκαν στα €327,3 εκ. σε σύγκριση με €352,3 εκ. το 2019.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020, μειώθηκαν κατά €578,9 εκ. (9,9%) και περιορίστηκαν στα €5.241,1 εκ. σε σύγκριση με €5.820,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Όλες οι κατηγορίες εσόδων σημείωσαν μείωση για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €321,0 εκ. (14,4%) και περιορίστηκαν στα €1.912,6 εκ. σε σύγκριση με €2.233,6 εκ. το 2019, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €187,5 εκ. (13,1%) και περιορίστηκαν στα €1.246,0 εκ. σε σύγκριση με €1.433,5 εκ. το 2019. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €169,2 εκ. (12,2%) και περιορίστηκαν στα €1.216,7 εκ. σε σύγκριση με €1.385,9 εκ. το 2019. Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €31,8 εκ. (2,1%) και περιορίστηκαν στα €1.494,1 εκ. σε σύγκριση με €1.525,9 εκ. το 2019.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €36,8 εκ. (55,3%) και περιορίστηκαν στα €29,8 εκ. σε σύγκριση με €66,6 εκ. το 2019. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €7,6 εκ. (1,8%) και περιορίστηκαν στα €414,3 εκ. σε σύγκριση με €421,9 εκ. το 2019. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €9,0 εκ. (7,5%) και περιορίστηκαν στα €111,2 εκ. σε σύγκριση με €120,2 εκ. το 2019.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.