ΚΥΠΡΟΣ

ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Θέματα βιομηχανικών περιοχών συζητήθηκαν σε επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών

09:08 - 16.09.2020

Θέματα που αφορούν τις βιομηχανικές περιοχές, συζήτησε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής κατά τη διάρκεια επίσκεψης του χθες Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Δήμο Αραδίππου.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι ο Υπουργός «περιόδευσε στις βιομηχανικές περιοχές Αραδίππου και Λάρνακας και είχε συναντήσεις με βιομήχανους, ενώ παρακάθισε σε συνεδρία με το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου και υπηρεσιακούς παράγοντες».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας «συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις βιομηχανίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών».

Προστίθεται ότι μεταξύ άλλων «συζητήθηκε το θέμα της βιομηχανίας πυρίτιδας που γειτνιάζει με κατοικημένες περιοχές του Δήμου Αραδίππου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που λήφθηκαν με τα οποία η συγκεκριμένη βιομηχανία δεν εμπίπτει πλέον στους Κανονισμούς περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Οδηγία SEVESO III) και στο γεγονός ότι ζήτησε από την Υπηρεσία Μεταλλείων να ετοιμάσει μελέτη για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος».

Ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης ήγειρε από την πλευρά του «τα χρονίζοντα ζητήματα της εκμίσθωσης γης για δημιουργία γηπέδου για τις ανάγκες των ομάδων του Δήμου και της δημιουργίας νέας βιοτεχνικής περιοχής. Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε ακόμα όπως υπάρξει διαβούλευση του κράτους με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παγκύπρια για το ευρύτερο θέμα της χωροθέτησης των βιομηχανικών περιοχών, με τρόπο που να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, χωρίς όμως να επηρεάζεται δυσμενώς η ποιότητα ζωής των πολιτών».

Από ΚΥΠΕ