ΚΥΠΡΟΣ

ΑΣΔΥΚ: Προβλήματα στις άδειες για φροντίδα παιδιών και αυτοπεριορισμό για τους δημόσιους υπάλληλους

11:38 - 24.03.2020

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) με επιστολή της στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται σε προβλήματα που δημιουργεί σε μια μεγάλη μερίδα των δημοσίων υπαλλήλων η εγκύκλιος αναφορικά με την φροντίδα παιδιών κάτω των 15 ετών και της άδεια για αυτοπεριορισμό και ζητά διορθωτικά μέτρα.

Η συντεχνία αναφέρεται στην εγκύκλιο με  με αρ. 1609 και ημερ. 19 Μαρτίου 2020 στην οποία αναφέρεται ότι «Γονέας παιδιών μέχρι 15 ετών που επιθυμεί να παραμείνει στο σπίτι για φροντίδα των παιδιών του, υπάρχουν προς τον σκοπό αυτό δύο επιλογές. Είτε να υποβάλει αίτημα για τις μέρες απουσίας του ως άδεια ανάπαυσης, η οποία θα τύχει της έγκρισης του Προϊσταμένου του λαμβανομένου υπόψη του προγραμματισμού της εργασίας ή να αιτηθεί της «ειδικής άδειας», όπως αυτή αναγράφεται στο ανακοινωθέν της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων....».
 
Η Συντεχνία επισημαίνει πως η παραμονή ενός γονέα στο σπίτι για σκοπούς φροντίδας παιδιών κάτω των 15 ετών, δεν αποτελεί για τους εργαζόμενους γονείς επιθυμία, όπως προϋποθέτει η εγκύκλιος, αλλά υποχρέωση ελλείψει εναλλακτικών επιλογών.
 

«Οι επιλογές που προσφέρονται στην εγκύκλιο σας στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους, υπό τις περιστάσεις, θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά άδικες και ετεροβαρείς επειδή με τη χρέωση όλων των ημερών απουσίας, ως άδεια ανάπαυσης, μετατοπίζεται το κόστος της αναστάτωσης που προκάλεσε η εμφάνιση του ιού εξολοκλήρου στους  ώμους των εργαζομένων. Η δε υποβολή και εξασφάλιση «ειδικής άδειας» καθίσταται στην πράξη για πολλούς υπάλληλους ανέφικτη δεδομένου του ότι καλύπτει ποσοστιαία ένα μέρος του μισθού όσων αμείβονται με μέχρι  €2.500/μήνα. Τους υπόλοιπους η κυβερνητική απόφαση τους εξαιρεί γεγονός για το οποίο έχουμε ήδη διαμαρτυρηθεί απευθύνοντας σχετική επιστολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», αναφέρεται.
 
Εκφράζεται η εκτίμηση ότι επί του θέματος θα πρέπει να γίνουν δεύτερες σκέψεις και αναφέρεται επίσης ότι μια πιο συνετή και ακριβοδίκαιη προσέγγιση που καλύπτει όλους τους δημοσίους υπαλλήλους προσφέρει το μοντέλο το οποίο εφάρμοσε η Ελλάδα, όπως και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου για κάθε 4 ημέρες που ένας γονέας μένει σπίτι η μια χρεώνεται ως άδεια ανάπαυσης. Η δε πρόταση τους, όπως αναφέρεται, για μερική κάλυψη όλων των υπαλλήλων ανεξαρτήτως μισθού, με μέγιστο ποσό υπολογισμού τις €2.500, θα αναιρούσε σε ένα βαθμό μια κοινωνική αδικία πριν αυτή συντελεστεί.
 

Η Συντεχνία αναφέρει επίσης ότι σοβαρό πρόβλημα εγείρεται  και με το σημείο 2 της σελίδας 3 της εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ και συγκεκριμένα στην αναφορά: «Σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος Κορωνοϊού (Covid-19) που θα πρέπει να αυτοπεριοριστεί, λόγω του ότι ταξίδεψε σε χώρα υψηλού κινδύνου ή/και ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο  κρούσμα, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Αν υπάρχει δυνατότητα να αυτοπεριοριστεί σε χώρο όπου δεν διαμένουν άλλα άτομα, τότε μπορεί να το πράξει. Στις περιπτώσεις αυτές θα παραχωρείται άδεια ανάπαυσης με την προσκόμηση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων».
 

Η πιο πάνω αναφορά θεωρείται και πάλι ότι είναι άδικη για τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα αφού σε περίπτωση αναγκαστικού αυτοπεριορισμού τους για την προστασία του κοινωνικού συνόλου οι υπάλληλοι αυτοί υποχρεώνονται να κάνουν χρήση της άδειας ανάπαυσης τους. Η πρόνοια αυτή, αναφέρεται, έρχεται σε αντίθεση με την πρόνοια προηγούμενης εγκυκλίου σας (Αρ. 1605), η οποία αναφέρει: «Σε σχέση με την απουσία των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (μόνιμων υπαλλήλων, εργοδοτούμενων αορίστου και ορισμένου χρόνου και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού) που ταξίδεψαν σε χώρες υψηλού κινδύνου και  θα πρέπει να αυτοπεριοριστούν στο σπίτι για περίοδο 14 ημερών, πληροφορείστε ότι αυτή θα τυγχάνει χειρισμού ως άδεια ασθενείας.» 
 

Όσον αφορά την περίπτωση αυτοπεριορισμού δημοσίου υπαλλήλου λόγω ύποπτου κρούσματος κορωνοϊού ή ταξιδιού στο εξωτερικό, ιδιαίτερα αν αυτό ήταν υπηρεσιακό, η ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι η άδεια του υπαλλήλου θα πρέπει να τυγχάνει χειρισμού ως άδεια ασθενείας και όχι ως άδεια ανάπαυσης ή, στη χειρότερη των περιπτώσεων, για κάθε 4 ημέρες που ένας δημόσιος υπάλληλος μένει σπίτι λόγω αυτοπεριορισμού η μια μόνο να χρεώνεται ως άδεια ανάπαυσης.