ΚΥΠΡΟΣ

Δυναμική Παρουσία Υφυπουργείου Τουρισμού στο “Mediterranean Resort and Hotel Real Estate Forum” MR&H 2019

11:17 - 23.10.2019

Πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων του θεωρείται η συμμετοχή του Υφυπουργείου Τουρισμού, στο επενδυτικό φόρουμ “The Mediterranean Resort and Hotel Real Estate Forum” – “MR & H 2019”, το οποίο θα λάβει χώρα στην Αθήνα, μεταξύ 29-31 Οκτωβρίου 2019.

Βασικός στόχος συμμετοχής του Υφυπουργείου είναι η προβολή των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος, ως προορισμός για τουριστικές επενδύσεις, στα πλαίσια των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030, ως επίσης και η δικτύωση με εταίρους του τομέα και δυνητικούς επενδυτές από διάφορες χώρες.

Επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπείας στο φόρουμ θα είναι ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σάββας Περδίος, ο οποίος θα είναι και ομιλητής σε πάνελ συζήτησης με θέμα “What’s Government Got to Do with it? Travel, Policies, Destinations and Resort Development”.

Το Υφυπουργείο, κατά τη διάρκεια του φόρουμ, θα λειτουργήσει επίσης ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στελεχωμένο από λειτουργούς του


νεοσύστατου Τομέα Προσέλκυσης Τουριστικών Επενδύσεων, του Υφυπουργείου Τουρισμού, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας του Υφυπουργείου με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων.