ΚΥΠΡΟΣ

Η Κυπριακή Δημοκρατία δανείστηκε €100 εκ. με αρνητικό κόστος δανεισμού

05:53 - 08.10.2019

Ποσό €100 εκατομμυρίων, με αρνητικό κόστος δανεισμού, άντλησε σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της δημοπρασίας τρίμηνων γραμματίων του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 12 εβδομάδων λήφθηκαν προσφορές ύψους € 182 εκ. περίπου και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας € 100 εκ  με μέση σταθμική απόδοση -0,14%.

ΑΠΟ: ΚΥΠΕ