ΚΥΠΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ: Αναζητούνται τα κίνητρα για απόκτηση δύο ή και περισσοτέρων παιδιών – Πώς κινείται η κυβέρνηση

13:24 - 17.04.2019

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του σήμερα 17/4/2019, έχει εγκρίνει μετά από πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το τρίτο Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής για τη διετία 2019-2020, όπως έχει διαμορφωθεί από τον Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής.

Ο Eθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής προεδρεύεται από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη συμμετοχή των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και άλλων εμπλεκομένων φορέων, και σκοπός του είναι ο καθορισμός μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη δημογραφική ανάπτυξη καθώς και  πολιτικών που αφορούν στην οικογένεια.

Το νέο Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019-2020 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας όπως την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας από εμπειρογνώμονες για τους παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις των νέων για προγραμματισμό της οικογένειας και οι πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν,  τη χαρτογράφηση των υφισταμένων δομών και υπηρεσιών στήριξης γονέων και οικογενειών ώστε να εντοπιστούν τα κενά και οι ανάγκες για να γίνουν ανάλογες διορθωτικές ενέργειες, τη μελέτη της δυνατότητας εισαγωγής κινήτρων για απόκτηση 2ου και περισσότερων παιδιών, την εξέταση της μερικής επιδότησης της γονικής άδειας, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος από περισσότερους γονείς, Σχέδιο Επιδότησης Υπογόνιμων Ζευγαριών που καταφεύγουν σε Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Λειτουργία Κέντρων Προστασίας Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού (ΚΠΜΠ), Δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις διακοπές, οι οποίοι είναι ασφαλείς και προσβάσιμοι και να λειτουργούν υπό επιτήρηση, Εισαγωγή προνοιών για ευέλικτο ωράριο εργασίας και διευκόλυνσης για συμφιλίωση της οικογενειακής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, ιδιαίτερα τις γυναίκες/ μητέρες εργαζόμενες, Αναθεώρηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου με στόχο την παροχή επιπρόσθετων κινήτρων για απόκτηση 2ου τέκνου .