ΚΥΠΡΟΣ

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Μας παρακολουθούν μέσω Viber και μας εκφοβίζουν – Τι απαντά το Υπουργείο

16:43 - 07.02.2019

Με ψεύδη, γενικότητες και απόπειρα εκφοβισμού το Υπουργείο Εμπορίου προσπαθεί να «κλείσει» το θέμα που αφορά καταγγελίες Επιθεωρητών για τις αξιολογήσεις τους στην Υπηρεσία Καταναλωτή, αναφέρει η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, με το Υπουργείο να απαντά στις κατηγορίες.

Του Χαράλαμπου Ζάκου

Η απάντηση του Υπουργείου Εμπορίου προς την Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα μετά από καταγγελίες τους πού αφορούν τις αξιολογήσεις Επιθεωρητών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή των Επαρχιακών Γραφείων Λεμεσού και Λάρνακας, επισυνάφθηκε μαζί και με ένα παράξενο στιγμιότυπο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, σε απαντητική της επιστολή προς τον ίδιο τον Υπουργό, σε σχέση με τις αξιολογήσεις Επιθεωρητών αορίστου χρόνου, σε επιστολή που έλαβε επισυνάφθηκε προκλητικά και στιγμιότυπο οθόνης προσωπικού μηνύματος του Προέδρου της που στάλθηκε αποκλειστικά και μόνο προς μέλη της Συντεχνίας τα οποία είναι μέλη ενός από τα γκρουπ της Συντεχνίας στην πλατφόρμα Viber.

 Όπως αναφέρει η Συντεχνία το συγκεκριμένο στιγμιότυπο οθόνης επισυνάφθηκε προκλητικά και με πρόθεση τον εκφοβισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να λάβουν γνώση ότι υπόκεινται σε παρακολούθηση, ξεκαθαρίζοντας πως σκοπός του μηνύματος ήταν να ζητηθεί από επηρεαζόμενα μέλη τις Συντεχνίας να περιγράψουν «τι ακριβώς είχε γίνει και τι έχει λεχθεί».

Παράλληλα, στην επιστολή της η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα ξεκαθαρίζει πως στην προηγούμενη της καταγγελία προς τον κ. Λακκοτρύπη αποδόθηκαν με ακρίβεια τα γεγονότα, με βάση τις μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν από τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους, ενώ η απάντηση που έλαβαν είναι ασαφής και γενική χωρίς να αναφέρεται πουθενά ο σχετικό Νόμος.

Στην απαντητική επιστολή της η Συντεχνία πρόβαλε την εξής θέση:

«Ο ασαφής, γενικός και μη συγκεκριμένος χαρακτήρας των ισχυρισμών…, η παντελής έλλειψη αναφοράς στον σχετικό Νόμο (70(Ι)/2016) και ειδικά στο εδάφιο (4) του άρθρου 16 και στον τύπο του ειδικού εντύπου αξιολόγησης, η χρήση ψεύδους, η υιοθέτηση ύφους που φανερώνει παντελή έλλειψη διάθεσης για σοβαρή εξέταση της καταγγελία της Συντεχνίας και άρσης της αδικίας σε βάρος των συναδελφισσών, η χρήση υλικού εξασφαλισθέντος κατά ανήθικο ή παράνομο και ανήθικο τρόπο για εκφοβισμό αποτελούν τεκμήρια για το ποιος πράγματι προσβάλλει ατεκμηρίωτα το κύρος της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Καταλήγοντας, η Συντεχνία ζήτηση τις διορθωτικές ενέργειες του Υπουργού, ώστε να λήξει το ζήτημα.

Τι απαντά το Υπουργείο

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Εμπορίου και την κα. Ρέα Κουρτελλή, για το όλο ζήτημα και τις καταγγελίες εκφοβισμού από την Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, μας ειπώθηκε πως η απάντηση που δόθηκε από το Υπουργείο στην Συντεχνία είναι στα πλαίσιο της νομιμότητας και με κάθε σεβασμό στη Συντεχνία που νοιάζεται για τα μέλη της και υπερασπίζεται τα δικαιώματα τους.

«Είμαι αμερόληπτη, απροσωπόληπτη και ενεργώ μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας», μας είπε χαρακτηριστικά η κα. Κουρτελλή.

Όσον αφορά το ζήτημα με το στιγμιότυπο οθόνης από το Viber που επισυνάφθηκε στην απαντητική επιστολή του Υπουργείου η κα. Κουρτελλή μας απάντησε κατηγορηματικά πως αυτό θεωρήθηκε ως ανακοίνωση της συγκεκριμένης Συντεχνίας και γι’ αυτό συμπεριλήφθηκε στην επιστολή.

Μάλιστα, όπως μας είπε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο οθόνης δεν εξασφαλίστηκε από την ίδια ή από το Υπουργείο, αλλά στάλθηκε σε αυτούς σαν ανακοίνωση, χωρίς να κατονομάζει ή να προσδιορίζει τον αποστολέα, και με αυτό τον τρόπο τέθηκε υπόψιν του Υπουργείου.

Να σημειώσουμε πως καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης μας η κα. Κουρτελλή μας ανέφερε συνεχώς πως όχι μόνο σέβεται τις Συντεχνίες, αλλά μάλιστα γνωρίζει και πώς να συνεργάζεται μαζί τους.

Τι αφορά η καταγγελία

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Λακκοτρύπης,  την 23 Ιανουαρίου έλαβε επιστολή από τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητας, (που παρουσιάσαμε σε προηγούμενο μας δημοσίευμα) που αφορά σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τις αξιολογήσεις Επιθεωρητών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή των Επαρχιακών Γραφείων Λεμεσού και Λάρνακας.

Πιο συγκεκριμένα, αριθμός Επιθεωρητών αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα Επαρχιακά Γραφεία Λεμεσού και Λάρνακας της υπό αναφορά Υπηρεσίας, χωρίς ουδέποτε να  λάβουν γραπτώς ή προφορικώς οποιαδήποτε παρατήρηση για τυχόν παράλειψη ή έλλειψη αυτών κατά τον ουσιώδη χρόνο (έτος αξιολόγησης - 2018) και παρά το ότι στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους επί σειρά ετών λάμβαναν τον μέγιστο βαθμό αξιολόγησης σε όλα στοιχεία αξιολόγησης, έλαβαν μειωμένη βαθμολογία, σε ορισμένα στοιχεία της ετήσιας αξιολόγησής τους για το έτος 2018, κάτι που θεωρείται παράνομο με βάση του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Νόμο: «Σε περίπτωση διαπίστωσης παραλείψεων και ελλείψεων που δυνατό να επηρεάσουν δυσμενώς την αξιολόγηση … εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου, πρέπει να εφιστάται γραπτώς στον αξιολογούμενο υπάλληλο η ύπαρξη παραλείψεων ή ελλείψεων κατά το χρόνο που αυτές παρατηρούνται»

Υπέγραφαν χωρίς να λάβουν γνώση του περιεχομένου

Επιπλέον, όπως καταγγέλλεται, όσον αφορά το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού, ο άμεσα προϊστάμενος των επηρεαζόμενων Επιθεωρητών, στις 17 και 21 Ιανουαρίου, καλούσε μία μία τις επηρεαζόμενες στο Γραφείο του και υποδείκνυε σε αυτές να υπογράψουν στην τέταρτη/τελευταία σελίδα (Μέρος ΙΙΙ) του εντύπου αξιολόγησης, που είχε τακτοποιηθεί να φαίνεται ως πρώτη, χωρίς να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προηγούμενων σελίδων (όπως, για παράδειγμα, την περιγραφή των καθηκόντων που άσκησε έκαστη επηρεαζόμενη και κατά πόσο αυτή είναι ακριβής, καθώς και τη βαθμολογία στο κάθε στοιχείο αξιολόγησης). Σημειώνεται ότι στην τέταρτη/τελευταία σελίδα του εντύπου αξιολόγησης αναφέρεται, αυτολεξεί: «Έλαβα γνώση για το περιεχόμενο της αξιολόγησής μου και άλλων στοιχείων του έντυπου αυτού.».

«Γιατί είσαι τέλεια;»

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία,  όταν οι επηρεαζόμενες ζήτησαν από τον άμεσα προϊστάμενο τους (Κ. Α.) να πληροφορηθούν τους λόγους για τους οποίους μειώθηκε η βαθμολογία τους (αφού δεν υπήρξε οποιαδήποτε μείωση της απόδοσής τους, ούτε είχαν δώσει οποιανδήποτε αφορμή για τέτοια μείωση), ο ίδιος παρέθετε απαντήσεις/«δικαιολογίες» του τύπου: «έφυες μια φορά πιο γρήγορά από το … σεμινάριο», «γιατί είσαι τέλεια;», «είπαν μας να βάλουμε λιόττερα». Οδηγίες για αξιολόγηση επηρεαζόμενων με χαμηλότερο βαθμό, βάσει σχολίων της ιδίας, φαίνεται ότι δόθηκαν και στην Προϊστάμενη του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας.

Να σημειωθεί πως η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητας κλείνει την επιστολή αναφέροντας πως «με βάση τις δηλώσεις των ίδιων των Προϊσταμένων των υπό αναφορά Επαρχιακών Γραφείων, ακολουθήθηκε γραμμή, η οποία καθορίστηκε από τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας, με θύματα, όπως φαίνεται, γυναίκες/ευάλωτες υπαλλήλους».

Αίτημα τους είναι όπως ο Υπουργός υποδείξει στους αξιολογούντες όπως ανακαλέσουν τις επίμαχες αξιολογήσεις και όπως συντάξουν νέες αξιολογήσεις που να συνάδουν με τον Νόμο, καθώς όπως ξεκαθαρίζουν δεν θεωρούν πρόβλημα το ότι υπήρξαν χαμηλές βαθμολογίες, αλλά επειδή δεν ακολουθήθηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα διερωτάται πως η Υπηρεσία Καταναλωτή αναμένεται να φέρει εις πέρας την αποστολή της (προστασία δικαιωμάτων καταναλωτών), όταν η ίδια καταπατά, με τον τρόπο αυτό, τα δικαιώματα μελών του προσωπικού της.