ΚΥΠΡΟΣ

Σε έκτακτη συνεδρία το νομοσχέδιο για τα προσωπικά δεδομένα: Ποιες οι θέσεις των βουλευτών

14:54 - 09.01.2019

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συνέχισε την Τετάρτη την κατ΄ άρθρο συζήτηση επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών.

 
Το νομοσχέδιο είναι εναρμονιστικό.
 
Η συζήτηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργίου, θα συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα σε έκτακτη συνεδρία.
 
Είπε ακόμα πως δεν θα πρέπει να αφήνεται να νοηθεί ότι το νομοσχέδιο "βάλτωσε" στην Επιτροπή  Νομικών.
 
Ανέφερε πως η Κύπρος έπρεπε να είχε υιοθετήσει στο εσωτερικό της δίκαιο τον σχετικό νόμο μέχρι τις 6 Μαΐου του 2018 και ότι η Κύπρος πήρε για την αργοπορία προειδοποιητική επιστολή για μη έγκαιρη εναρμόνιση. Διευκρίνισε ότι νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή τον Οκτώβρη.
 
Ο κ. Γεωργίου είπε ακόμα ότι με το νομοσχέδιο καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές που μπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα, που είναι η Αστυνομία, το Τμήμα Φορολογίας, τα Τελωνεία και η ΜΟΚΑΣ.
 
Πρόσθεσε  ότι περιέχει διατάξεις για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων και τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών με τον Επίτροπο Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε πως κάθε άλλο παρά προστασία των προσωπικών δεδομένων προνοεί η νομοθεσία.
 
Πρόσθεσε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ουσιαστικά η νομοθεσία που προωθείται αφορά την επεξεργασία δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα κατά παράβαση και κατά παραβίαση της ιδιωτικότητας των πολιτών, με επίκληση του ευρύτερου εθνικού και δημοσίου συμφέροντος της ασφάλειας και της τάξης.
 
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι σε αυτή τη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχει αντιταχθεί όπως και το ΑΚΕΛ.
 
Στο συγκεκριμένο κείμενο νόμου προνοείται ότι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να αφορά ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αποκαλύπτουν τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή, το πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων για την αποκλειστική ταυτοποίηση φυσικού προσώπου ή δεδομένων που αφορούν στην υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
 
«Η ΕΕ του σήμερα είναι ΕΕ του φακελώματος δυστυχώς», συνέχισε ο κ. Δαμιανού, προσθέτοντας ότι «θα προσπαθήσουμε να επιφέρουμε όσες δυνατό αλλαγές στο κείμενο αλλά δυστυχώς πάσχει στην ίδια τη φιλοσοφία του».
 
Ο Βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης είπε ότι κατέθεσε στην Επιτροπή πρόταση τροπολογίας ώστε ο νόμος να έχει προσωρινό χαρακτήρα και μια δοκιμαστική περίοδο πέντε χρόνων κατά την οποία θα κριθεί αν είναι αποτελεσματικές οι διατάξεις του.
 
Εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτές να παραβιάζουν ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, προσθέτοντας πως δίνοντας προσωρινό χαρακτήρα στην εφαρμογή του νόμου θα δοθεί ευκαιρία στη Βουλή και τη Κυβέρνηση να εξετάσουν κατά πόσο όντως τέτοιου είδους διατάξεις βοηθούν στην εξιχνίαση του σοβαρού εγκλήματος.
 
Νομοσχέδιο για Δημόσιες Συμβάσεις
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών ανέφερε ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ΄ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Πρόσθεσε ότι στο νομοσχέδιο καθορίζεται όριο της αξίας των συμβολαίων για τα οποία η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών θα έχει αρμοδιότητα εξέτασης προσφυγών στις 500.000  όπως συμβαίνει και στα έργα.  
 
Επίσης περιέχει πρόνοια για τη διαδικασία είσπραξης του προστίμου που μπορεί να επιβάλει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η οποία διαλαμβάνει ότι αυτό καθίσταται πληρωτέο μέσα σε 60 ημέρες από τη σχετική απόφαση της Αρχής.
 
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε πως κατά βάση είναι ένα σωστό νομοσχέδιο, το οποίο εκσυγχρονίζει και βελτιώνει διαδικασίες στον πολύ ευαίσθητο τομέα των δημοσίων προσφορών.
 
«Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε.  
 
Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως με το νομοσχέδιο καθορίζονται παράμετροι που κάνουν τη λειτουργία της Αναθεωρητικής Αρχής πιο αποτελεσματική.
 
Πρόσθεσε πως καθορίζονται ως προσόντα της πενταμελούς Αρχής, ότι ο Πρόεδρος πρέπει να είναι  πρώην δικαστικός και ότι το ένα εκ των τεσσάρων μελών της να είναι δικηγόρος με εξαετή πείρα.
 
Η κ. Ερωτοκρίτου είπε πως το νομοσχέδιο προβλέπει επιστροφή μέρους των καταβληθέντων τελών στην περίπτωση επιτυχούς προσφυγή και καθορίζεται η λήψη προσωρινών μέτρων,
 
Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ είπε ακόμα ότι δεν έχει σημασία μόνο η ταχύτητα εξέτασης των προσφυγών, αλλά και η ορθότητα των αποφάσεων της Αναθεωρητικής Αρχής, προσθέτοντας ότι πολλές φορές η αναστολή της εφαρμογής της σύμβασης είναι προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.