ΚΥΠΡΟΣ

Το κράτος οφείλει για απαλλοτριώσεις €330,2 εκατομμύρια

08:10 - 28.03.2018

Συνολικά 124 εντάλματα κατάσχεσης κινητής περιουσίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για καταβολή ποσού αποζημίωσης €14,2 εκατομμυρίων, περιλαμβανομένων τόκων και άλλων εξόδων, λόγω απαλλοτριώσεων, εκκρεμούσαν παγκύπρια τον Αύγουστο του 2017, σύμφωνα με τα ευρήματα ελέγχου που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ).

Όπως αναφέρεται σε ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΤΚΧ, στις 31.12.2016 το οφειλόμενο ποσό για αποζημιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων προς επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων τόκων μέχρι τις 31.12.2016, ανέρχεται σε €330,2 εκ. περίπου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τόκοι ανέρχονταν στα €123,08 εκ.

Το ποσό, σύμφωνα με την ανάλυση του Τμήματος, αποτελείται από ποσά προσφερθέντα στους ιδιοκτήτες γης αλλά μη αποδεχθέντα (€116,1 εκ.) και ποσά αποδεχθέντα, περιλαμβανομένων ποσών που αφορούν σε αποφάσεις δικαστηρίου, αλλά μη καταβληθέντα στους δικαιούχους, (€214,1 εκ.) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, την περίοδο Αυγούστου 2012 – Ιούλιο 2017 ανακλήθηκαν 29 έργα απαλλοτρίωσης, για τα οποία το ποσό της αποζημίωσης που δεν θα χρειαστεί να καταβληθεί είναι πέραν των €180,5 εκ.

Περισσότερα στο ThemaOnline...