ΚΥΠΡΟΣ

Παράταση υποβολής φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ έως τα μέσα Απριλίου

06:48 - 28.03.2018

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 η υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, για την περίοδο που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδίδεται από το ΓΤΠ, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη καθότι η 10η Απριλίου 2018, τελευταία ημερομηνία υποβολής της πιο πάνω δήλωσης, είναι τραπεζική αργία.
 
Η υποβολή της πιο πάνω δήλωσης και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου μετά από τις 11 Απριλίου 2018 θα θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε επιβαρύνσεις, πρόσθετο φόρο και τόκους, σύμφωνα με τη σχετική περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία.