ΚΥΠΡΟΣ

Το κράτος δίνει χορηγία σε κόμμα που δεν πληροί προϋποθέσεις – Απαντά η Πραξούλα Αντωνιάδου

13:19 - 12.02.2018

Έκτακτη κρατική χορηγία φαίνεται να δίνεται σε κόμμα που δεν πληροί τα κριτήρια, σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά στο έτος 2016.

Σύμφωνα με την έκθεση, το πολιτικό κόμμα Ενωμένοι Δημοκράτες λαμβάνει οικονομική βοήθεια ύψους €7.353, με έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, για κάλυψη της ετήσιας συνδρομής τους στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη-ALDE Party, στο οποίο είναι μέλος.

Η οικονομική βοήθεια καταβλήθηκε και το 2016, όπως και προηγούμενα χρόνια και όπως επισημαίνεται από την Ελεγκτική Υπηρεσία, είναι αντίθετη με το άρθρο 4 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι)/2012).

Και αυτό γιατί ως Κόμμα, μη κοινοβουλευτικό και μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, δεν φαίνεται να τηρεί τις προϋποθέσεις για να δικαιούτατι κρατική χρηματοδότηση.

Περισσότερα στο ThemaOnline