ΚΥΠΡΟΣ

Μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στην Κύπρο

13:14 - 14.11.2017

Το Σεπτέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017, η εποχικά διορθωμένη βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,5% στην ΕΕ28, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Αύγουστο του 2017, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,7% στην ΕΕ28. Τον Σεπτέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2016, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,6% στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά -0,6% σε μηνιαία βάση και αυξήθηκε κατά 6,6% σε ετήσια βάση για τον μήνα Αύγουστο (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017, οφείλεται στην μείωση της παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 1,6%, τόσο στην ενέργεια όσο και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,9% και στα ενδιάμεσα προϊόντα κατά 0,6%, ενώ η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 0,1%. Στην ΕΕ28, η μείωση κατά 0,5% οφείλεται στην μείωση στην παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 1,4%, στην ενέργεια κατά 0,6%, τόσο στα ενδιάμεσα αγαθά όσο και στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,3%, ενώ τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά μειώθηκαν κατά 0,1%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στην Πορτογαλία (-6,7%), στη Δανία (-3,7%) και στην Ελλάδα (-3,6%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις Κάτω Χώρες (+ 4,3%), τη Σουηδία (+ 2,4%) και την Εσθονία (+ 2,3%).

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ κατά 3,3% το Σεπτέμβριο του 2017 σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2016 οφείλεται στην αύξηση των καταναλωτικών αγαθών διαρκών κατά 6,9%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 4,6%, των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 4,5% και των μη διαρκών καταναλωτών αγαθών κατά 1,5%, ενώ η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 1,7%. Στην ΕΕ28 η αύξηση κατά 3,6% οφείλεται στην αύξηση των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 6,6%, των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 4,9%, των ενδιάμεσων αγαθών κατά 4,7% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 1,6%, ενώ η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 0,1% . Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στη Λετονία (+ 12,9%), στη Σλοβενία ​​(+ 8,6%) και στην Ουγγαρία (+ 8,0%). Μείωση παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία (-3,1%).

Από ΚΥΠΕ