ΚΥΠΡΟΣ

Αύξηση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζύγιο το 1ο οκτάμηνο 2017

14:26 - 09.11.2017

Αυξήθηκε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τους πρώτους οκτώ μήνες του 2017 σε ετήσια βάση κατά €136,2 εκατ. στα €2,89 δισεκατ. σε σχέση με €2,75 δισεκατ. την ίδια περίοδο του 2016.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία την Πέμπτη, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017 ήταν €4.900,7 εκ. σε σχέση με €4.568,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017 ήταν €2.007,1 εκ. σε σύγκριση με €1.811,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.893,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017 σε σύγκριση με €2.757,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Τον Αύγουστο 2017 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών ήταν €639,3 εκ. σε σύγκριση με €462,0 εκ. τον Αύγουστο του 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Αύγουστο του 2017 ήταν €251,7 εκ σε σύγκριση με €186,2 εκ. τον Αύγουστο του 2016.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Αύγουστο του 2017 ήταν €87,8 εκ. σε σχέση με €57,5 εκ. τον Αύγουστο του 2016, ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Αύγουστο του 2017 ήταν €163,9 εκ σε σχέση με €128,7 εκ. τον Αύγουστο του 2016.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Αύγουστο του 2017 ήταν €82,3 εκ. έναντι €51,3 εκ. τον Αύγουστο του 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Αύγουστο του 2017 ήταν €4,0 εκ. σε σχέση με €4,7 εκ. τον Αύγουστο του 2016.

€272,2 εκατ. το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο το Σεπτέμβριο

Εξάλλου, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2017, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €533,3 εκ., εκ των οποίων €364,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €168,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €261,1 εκ., εκ των οποίων €69,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €192,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Από ΚΥΠΕ