ΚΥΠΡΟΣ

Αντιδικεία δημόσιων οργανισμών – Ο ΚΟΑ χρέωνε την φορολογία θεάματος στα σωματεία αλλά δεν την παρέδιδε στο Δήμο Στρόβολου – 2,68 Εκατομμύρια Ευρώ

16:17 - 07.11.2017

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση που καταχώρησε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία είχε απορριφθεί η αίτηση του για ακύρωση του φόρου θεάματος ύψους €2.688.498,54 που του είχε επιβάλει ο Δήμος Στροβόλου για τα έτη 2002-2008.

Ο Δήμος Στροβόλου ήγειρε και προώθησε στο Μονομελές Εφετείο μια σειρά προδικαστικών ενστάσεων στην αίτηση του ΚΟΑ, εκ των οποίων η ένσταση που αφορούσε το εκπρόθεσμο της αίτησης ακυρώσεως, έγινε αποδεκτή από το Δικαστή, ασκώντας πρωτόδικη δικαιοδοσία.

Ο Δικαστής σημείωνε, μεταξύ άλλων, στην απόφαση του ότι «η προσβαλλόμενη “πράξη ή απόφαση” δεν παρουσιάζεται να είναι τίποτε άλλο παρά μια χρεωστική κατάσταση για συσσωρευθείσες φορολογίες επί μέρους ετών και επί μέρους ποδοσφαιρικών αγώνων, οι οποίες είχαν επιβληθεί μετά από κάθε αγώνα και για τη νομιμότητα της επιβολής των οποίων δεν ασκήθηκε από τον αιτητή εμπρόθεσμα, ένδικο μέσο».

Ο ΚΟΑ έκρινε την πρωτόδικη απόφαση ως εσφαλμένη για δύο λόγους καταχωρώντας έφεση. Ο ΚΟΑ στην έφεση του υποστήριζε ότι «εσφαλμένα κρίθηκαν και ταξινομήθηκαν από το πρωτόδικο Δικαστήριο τα πραγματικά γεγονότα ενώπιον του» θεωρώντας «ως εσφαλμένο το μέρος της απόφασης αναφορικά με την επιβληθείσα φορολογία για το έτος 2008 ως εκπρόθεσμο».

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, όπως αναφέρονται στην πρωτόδικη απόφαση, ο Δήμος Στροβόλου το 2002 κοινοποίησε στον ΚΟΑ απόφαση του ημερ. 30.9.2002, βασισμένη στην περί Δήμων Νομοθεσία (Ν.111/85) και Κανονισμούς, με την οποία τον πληροφορούσε ότι στο εξής θα υπολόγιζαν και θα επέβαλλαν φόρο θεάματος επί της συνολικής αξίας του εισιτηρίου εισόδου, για τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο Γ.Σ.Π., μη αφαιρουμένης της αξίας του αθλητοσήμου. Ο ΚΟΑ δεν συμφώνησε με την απόφαση, διαμαρτυρήθηκε, αλλά δεν καταχώρισε αίτηση ακυρώσεως με αποτέλεσμα η απόφαση αυτή να παραμείνει νόμιμη και εκτελεστή.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου, υπό πενταμελή σύνθεση, «η απόφαση ημερ. 30.9.2002 συνιστούσε εκτελεστή διοικητική πράξη. Οι επιβληθείσες φορολογίες για τα έτη 2002-2008 είναι το απότοκο της πιο πάνω απόφασης ημερ. 30.9.2002 και η κατάσταση λογαριασμού ημερ. 10.2.2009 δεν είναι τίποτε άλλο παρά αξίωση ποσών τα οποία προέκυψαν ως οφειλόμενα δυνάμει της ανωτέρω και σε καμία περίπτωση η κατάσταση λογαριασμού ημερ. 10.2.2009 δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη».

«Η έφεση απορρίπτεται με €2.500 έξοδα εις βάρος του Εφεσείοντα», καταλήγει το Ανώτατο στην απόφαση του.

Από ΚΥΠΕ