ΚΥΠΡΟΣ

Αυξήθηκε στα €2,78 δισ. το ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών

13:39 - 11.08.2017

To συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών (ΕΟ) αυξήθηκε κατά περίπου 3% στα €2.784,5 εκ. τον Ιούνιο, σύμφωνα με σημερινά στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ειδικότερα, το συνολικό ενεργητικό των ΕΟ ανήλθε στα €2,78 δισ. στο τέλος Ιουνίου, από €2,64 δισ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2016 και €2,70 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017.
 
Οι συνολικές καταθέσεις των ΕΟ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, αυξήθηκαν στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2017, στα €225,7 εκατομμύρια, από €217 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα δάνεια τους μειώθηκαν στα €290 εκ., έναντι €339,7 εκ. στο τέλος Μαρτίου 2016.
 
Το μεγαλύτερο ενεργητικό διέθεταν στο τέλος Ιουνίου του 2017 οι μετοχικοί ΕΟ, οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε μετοχές και λοιπούς συναφείς τίτλους, ύψους €1.82 δισ., σε σχέση με €1,72 δισ. τον Μάρτιο του 2017, ενώ οι Μικτοί ΕΟ, οι οποίοι επενδύουν εξίσου σε μετοχές και χρεόγραφα, διέθεταν ενεργητικό €415,6 εκ., από €498,8 εκ. τον στο τέλος του α’ τριμήνου του έτους.
 
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, οι ΕΟ ακίνητης περιουσίας διέθεταν συνολικό ενεργητικό, ύψους €210 εκ., από €212,1 εκ., ενώ οι ομολογιακοί οργανισμοί, οι οποίοι επενδύουν κατά κύριο λόγο σε χρεόγραφα/ομόλογα, διέθεταν ενεργητικό €110,9 εκ., από €77,2 εκ. στο τέλος Μαρτίου 2017. Οι λοιποί ΕΟ διέθεταν τον Ιούνιο συνολικό ενεργητικό €220,8 εκ., από €191,7 εκ. τον περασμένο Μάρτιο.  

Από ΚΥΠΕ