ΚΥΠΡΟΣ

ΥEE: Eφαρμογή μηχανισμού ελέγχου των εσόδων από τις εμπορικές δραστηριότητες Λιμανιού Λεμεσού

06:53 - 17.06.2017

Στην εφαρμογή ενός κατάλληλου και ενδυναμωμένου μηχανισμού ελέγχου των εσόδων από την μίσθωση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Λιμανιού Λεμεσού, σύμφωνα και με τις πρόνοιες των τριών Συμβάσεων Παραχώρησης, επικεντρώνονται οι προσπάθειες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) της Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου Άννα Ζαβού Χριστοφόρου είπε ότι «στόχος του ενδυναμωμένου μηχανισμού εσόδων είναι να διασφαλίζεται ότι το κράτος θα λαμβάνει τα σωστά έσοδα όπως αυτά προνοούνται στις τρεις Συμβάσεις Παραχώρησης».

Πρόσθεσε ότι προς αυτό τον σκοπό εκπρόσωποι της ΥΕΕ είχαν προκαταρκτικές ενημερωτικές συναντήσεις αρχικά με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και στη συνέχεια με εκπροσώπους της Ομάδας Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης των τριών Συμβάσεων Παραχώρησης των εμπορικών δραστηριοτήτων του Λιμανιού Λεμεσού.

«Βάσει των όσων συζητήθηκαν καθορίστηκε ότι η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών από μέρους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου αποσκοπεί στην εφαρμογή ενός κατάλληλου και ενδυναμωμένου μηχανισμού ελέγχου των εσόδων από την μίσθωση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Λιμανιού, σύμφωνα και με τις πρόνοιες των τριών Συμβάσεων Παραχώρησης», σημείωσε.
 
Ανέφερε ότι στα πλαίσια της εργασίας της, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα πραγματοποιήσει περαιτέρω συναντήσεις με τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς για συλλογή χρήσιμων πληροφοριών και εγγράφων ενώ θα τύχουν επίσης εξέτασης τα έσοδα από την μίσθωση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Λιμανιού για το διάστημα 29 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Μαρτίου 2017.
 
Η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου είπε ακόμη ότι η Υπηρεσία έκρινε σκόπιμη την παρέμβαση της ύστερα από συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών στις 4 Μαΐου 2017, της Ειδικής Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή σε σχέση με την αποκρατικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Λιμανιού Λεμεσού. 
 
Σημειώνεται ότι οι τρεις εταιρείες στις οποίες παραχωρήθηκαν οι εμπορικές δραστηριότητες του Λιμανιού Λεμεσού είναι η Eurogate Container Terminal Limassol Ltd, η P&O Maritime Cyprus Ltd και η DP World Limassol Ltd.
 
Εξάλλου, η κ. Χριστοφόρου είπε στο ΚΥΠΕ ότι στις 26 Ιανουαρίου 2017 συζητήθηκε στην Επιτροπή η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τις συμβάσεις στις Δημόσιες Μεταφορές και με βάση τα όσα συζητήθηκαν στην συνεδρία, η ΥΕΕ έκρινε σκόπιμο τη διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου στο υφιστάμενο σύστημα δημόσιων μεταφορών.
 
«Σκοπός του ελέγχου είναι η εξέταση του κύριου προβλήματος των συμβάσεων, που είναι ο τρόπος πληρωμής των εταιρειών για τη διεξαγωγή δημόσιων μεταφορών», υπογράμμισε.
 
Ανέφερε επίσης ότι «έχοντας υπόψη την πρόθεση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να προχωρήσει το 2020, με τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων, σε νέο διαγωνισμό για τις δημόσιες μεταφορές η Υπηρεσία προτίθεται να υποβάλει εισηγήσεις για πρόνοιες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα έγγραφα που θα ετοιμάσουν οι Σύμβουλοι για το νέο διαγωνισμό, με στόχο την αποφυγή ανάλογων προβλημάτων στο μέλλον».  
 
Στα πλαίσια αυτά, λειτουργοί της Υπηρεσίας είχαν ενημερωτική συνάντηση με τον Επικεφαλής της Ομάδας Δημόσιων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και αναμένεται η αποστολή εγγράφων για περαιτέρω εξέταση του θέματος.
 
 

Συμμετοχή της ΥΕΕ στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου


Αναφορικά με τη συμμετοχή της ΥΕΕ ως παρατηρητής στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, η κ. Χριστοφόρου είπε ότι «κρίνεται ως σημαντική καθώς με την παρουσία της στις συνεδριάσεις ενημερώνεται για τα σημαντικά θέματα που συζητούνται». 
 
«Στα πλαίσια του συμβουλευτικού της ρόλου και ενεργώντας προληπτικά, η Υπηρεσία προβαίνει σε αξιολόγηση κατά πόσο τα θέματα που εγείρονται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής απαιτούν τη λήψη πρόσθετων ενεργειών ή την παρακολούθηση τους και αποφασίζει αν το κρίνει σκόπιμο, τη διεξαγωγή πρόσθετων ελέγχων», πρόσθεσε.
 
Στόχος είναι η ενίσχυση των ασφαλιστικών δικλείδων στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τα θέματα που εγείρονται και η αποφυγή  ανάλογων προβλημάτων στο μέλλον, κατέληξε η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.

Από ΚΥΠΕ