ΚΥΠΡΟΣ

Διευκρινήσεις Rodeler Limited σε σχέση με δημοσιεύματα για επιβολή διοικητικού προστίμου

17:29 - 08.01.2017

Οδηγίες του Νόμου παρέβη η Rodeler Ltd και όχι σε ξέπλυμα χρήματος.

Η Rodeler Limited ήλθε σε επικοινωνία με το BusinessNews και μας ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Το πρόστιμο επιβλήθηκε σε σχέση με πρόνοιες του νόμου περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, αλλά όχι σε αδίκημα που σχετίζεται με το ξέπλυμα χρήματος. Η απόφαση της ποτέ δεν υπονόησε ή επέδειξε ότι η εταιρεία ήταν με οποιοδήποτε τρόπο μπλεγμένη σε υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος ή παρόμοιας δραστηριότητας». 

Όπως ανέφερε στο BusinessNews, η εκπρόσωπος της εταιρείας το ύψος του προστίμου, που αφορούσε πρόνοιες του Νόμου περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ανήλθε στις €10,000.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, επιβλήθηκε στην εταιρεία, στις 12 Δεκεμβρίου 2015, πρόστιμο €156,000, για πρόνοιες του νόμου περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος και του νόμου περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα το πρόστιμο αφορούσε την Οδηγία ΟΔ 144-2007-01 του 2012, την Οδηγία ΟΔ 144-2007-02 του 2012 και την Οδηγία ΟΔ 144-2007-08 του 2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Rodeler δεν προέβη σε ξέπλυμα χρήματος, απλώς παρενέβει κάποιες παραμέτρους που εντάσσονται στον προαναφερθέντα νόμο, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο δημοσίευμά μας.