ΚΥΠΡΟΣ

Στην παραγωγή χρυσού στρέφεται η Hellenic Copper Mines στη Σκουριώτισσα

10:52 - 05.01.2017

Προς την αξιοποίηση μεταλλευμάτων χρυσού και αργυρού στρέφεται η HCM.

Υπό κατασκευή βρίσκεται μονάδα παραγωγής χρυσού εντός του μεταλλείου της Σκουριώτισσας όπου θα επεξεργάζονται τα χρυσοφόρα μεταλλεύματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», η Hellenic Copper Mines θα εξορύσσει και θα επεξεργάζεται όγκο οξειδωμένου χρυσοφόρου μεταλλεύματος στην περιοχή του παλαιού μεταλλείου του Στρογγυλού στην Κοινότητα Μαθιάτη. 

Όπως αναφέρεται το μετάλλευμα θα εντοπίζεται, θα φορτώνεται και θα μεταφέρεται στη Σκουριώτισσα για επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρυσός προϋπήρχε στην περιοχή, αλλά το κόστος του δεν το καθιστούσε οικονομικά εκμεταλλεύσιμο. 

Η άνοδος της τιμής του χρυσού και η ικανοποιητική ποσότητα, «έσπρωξαν» την εταιρεία στην αξιοποίησή τους.

Η λειτουργία της μονάδας παραγωγής χρυσού αναμένεται να βρίσκεται σε λειτουργήσιμη κατάσταση στους επόμενους μήνες. 

Η μηνιαία τροφοδοσία, υπολογίζεται στους 4,000 τόνους με την ετήσια δυναμικότητα να ανέρχεται στους 48,000 τόνους.

Η μηνιαία παραγωγή υπολογίζεται στα 20 κιλά χρυσού και στα 80-100 κιλά αργυρού υπό μορφή κράματος χρυσού και αργυρού.

Κάτι που μεταφράζεται σε €713,400 μηνιαίως στην εταιρεία, σύμφωνα με τις υπάρχουσες τιμές χρυσού στις αγορές, που ανέρχεται στα €8,560,800.