ΚΥΠΡΟΣ

Πέραν των 40 χιλιάδων οι άνεργοι – Αυξήθηκαν κατά χίλιους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

11:26 - 04.01.2017

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 αυξήθηκε κατά 1.206 πρόσωπα.

Στα 41.852 πρόσωπα, σε σύγκριση με 44.550 πρόσωπα το Δεκέμβριο του 2015, μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016, με βάση τα (πραγματικά) στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2015, σημειώθηκε μείωση 2.698 προσώπων ή 6,1% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.088 ανέργων), της μεταποίησης (μείωση 575), του εμπορίου (μείωση 426), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 425), των μεταφορών (μείωση 356) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 238).

Εξάλλου, στα 38.378 πρόσωπα, σε σύγκριση με 38.406 τον προηγούμενο μήνα, μειώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας,

ΚΥΠΕ