ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Πτωτικά κινείται το ΧΑΚ

16:00 - 03.02.2020

Πτωτικά κινείται το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ενώ η διαπραγμάτευση συνεχίζεται.

Στις 12:54, ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 66,69 μονάδες, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 0,42%. Την ίδια ώρα, ο δείκτης FTSE/CySE 20 τύγχανε διαπραγμάτευσης στις 40,11 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,42%.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους δείκτες, πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,76%, των Ξενοδοχείων σε ποσοστό  0,31%  και των Επενδυτικών σε ποσοστό  1,17%, ενώ ανοδικά κινείται ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,26%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσελκύουν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με 16.685,21 ευρώ (πτώση 0,47%),  της Τράπεζας Κύπρου με 16.352,24 ευρώ (πτώση 1,09%), της Louis plc με 4.107,22 ευρώ (πτώση 3,25%), της Lordos Hotels με 3.499,25 ευρώ (πτώση 0,57%) και της Φρου Φρου με 3.000,00 ευρώ (χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης 3 κινούνται ανοδικά, 8 καθοδικά και 3 παραμένουν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανερχόταν την ίδια ώρα σε 51.