ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Με ζημιές έκλεισε η εβδομάδα για το ΧΑΚ

13:23 - 01.02.2020

Με πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα κατά την οποία σε καμιά από τις συνεδρίες δεν καταγράφηκαν ουσιαστικά κέρδη.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 66,97 μονάδες παρουσιάζοντας ημερήσια πτώση σε ποσοστό 0,28%, ενώ ο δείκτης FTSE/CySE κατέγραψε πτώση 0,35%, κλείνοντας στις 40,28 μονάδες. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στις € 238.437.
 
Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης μειώθηκε κατά 0,90%. Ωστόσο με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Ιανουάριος, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει σε μηνιαία βάση άνοδο σε ποσοστό 2,94%.
 
Πτωτικά έκλεισαν την Παρασκευή όλοι σχεδόν από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες εκτός από τις Επενδυτικές που κατέγραψαν άνοδο σε ποσοστό 2,03%. Πτώση κατέγραψαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,07%, η Εναλλακτική σε ποσοστό 0,29% και τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 0,35%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €59.976 (πτώση 2,27% - τιμή κλεισίματος €1,29). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €57.459 (άνοδος 0,47% - τιμή κλεισίματος €0,85), της Δήμητρας Επενδυτικής με €21.663 (άνοδος 2,12% - τιμή κλεισίματος €0,48), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €20.895 (πτώση 0,90% - τιμή κλεισίματος €2,20) και των Ξενοδοχείων Λόρδος με €15.936 (άνοδος 0,57% – τιμή κλεισίματος €0,88).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 10 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 157.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο, μετά από σχετικό αίτημα των εταιρειών Glenfinnian Bond DAC και Pulteney Bond DAC, ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των Ομολόγων των πιο πάνω εταιρειών από σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2020, ενόψει του διορισμού Ειδικού Διαχειριστή στην εταιρεία που είναι κάτοχος των Ομολόγων των εν λόγω εταιρειών, ως Nominee εκ μέρους των Ομολογιούχων.
 
Εξάλλου το Συμβούλιο του ΧΑΚ, ανακοίνωσε ότι σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ, ως είχε ανακοινωθεί στις 20 Ιανουαρίου 2020.
 
Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 23 Μαρτίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης).
 
Επίσης σχετικά με την εταιρεία Swan Real Estate Plc, ανακοίνωσε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής, μετά και την υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 31/7/2019.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί),  θα παρουσιάζονται χωρίς τη σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, έχει εκλείψει.
 
Τα πιο πάνω, θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020.

 Επίσης το Συμβούλιο του ΧΑΚ, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ, ως είχε ανακοινωθεί στις 20 Ιανουαρίου 2020.

Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 23 Μαρτίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης).

Επίσης  επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Inzhsystems Ltd, ως είχε ανακοινωθεί στις 20 Ιανουαρίου 2020.
 
Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 23 Μαρτίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης).