ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Διαρκώς εξελισσόμενος ο τομέας συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, δήλωσε ο αναπλ. ΓΔ του ΧΑΚ

12:44 - 16.11.2019

Ο τομέας των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων είναι ένας νέος τομέας για την Κύπρο και διαρκώς εξελισσόμενος, δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ Νίκος Τρυπάτσας κατά την 5η Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής (5th International Funds Summit) που έγινε στη Λευκωσία, μεταξύ 11-12 Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ Νίκος Τρυπάτσας παρουσίασε τη συμβολή του ΧΑΚ προς ανάπτυξη της Αγοράς αυτής, που εστιάζεται ειδικότερα στη δυνατότητα εισαγωγής των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (funds) στο ΧΑΚ (είτε με τη μορφή UCITS, είτε AIFS), καθώς και στη νέα υπηρεσία του ΧΑΚ για τήρηση Μητρώων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Funds).
 
Όπως αναφέρεται, ο τομέας των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων είναι ένας νέος τομέας για την Κύπρο και διαρκώς εξελισσόμενος.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, προστίθεται, στοχεύει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλουν κι’ άλλοι αρμόδιοι συντελεστές της Αγοράς, στον τομέα αυτό.

Το ΧΑΚ συνεπώς, μέσω των Αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών του,  συνεχίζει η ανακοίνωση, στοχεύει να συμβάλει ουσιαστικά και στην ανάπτυξη του τομέα αυτού. Κεντρική στόχευση, όπως αναφέρει, είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η ανάδειξη της Κύπρου ως ενός αξιόλογου και αξιόπιστου διεθνούς επενδυτικού προορισμού.
 
Το ΧΑΚ είναι στη διάθεση ενδιαφερομένων Διαχειριστών Κεφαλαίων – Ταμείων, για αξιοποίηση των υπηρεσιών του, οι οποίες προσφέρονται με ανταγωνιστικό τρόπο, ευελιξία και κόστος προς τους συντελεστές της Αγοράς, αναφέρει η ανακοίνωση.