ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εβδομαδιαίες ζημιές 1,2% σημείωσε το ΧΑΚ

15:38 - 15.09.2017

Μικρές απώλειες 0,31% σημείωσε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, παρουσιάζοντας παράλληλα εβδομαδιαίες ζημιές της τάξης του 1,2%. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση στις 74,65 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 υποχώρησε σε ποσοστό 0,33%, κλείνοντας στις 44,81 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών περιορίστηκε στις €88.466.
 
Αρνητικά έκλεισαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών έκλεισε με απώλειες 2,02%, η Εναλλακτική Αγορά υποχώρησε κατά 0,12%, τα Ξενοδοχεία σημείωσαν πτώση 0,05% και η Κύρια Αγορά έκλεισε με ζημιές 0,45%.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €42.725 (πτώση 0,36% - τιμή κλεισίματος €2,74). Ακολούθησαν οι τίτλοι της Τσιμεντοποιϊας Βασιλικού με €25.965 (πτώση 3,33% – τιμή κλεισίματος €2,90), της Petrolina (Holdings) με €6.622 (άνοδος 2,50% - τιμή κλεισίματος €1,23), της Tsokkos Hotels με €3.846 (πτώση 2,79% - τιμή κλεισίματος €0,174) και της Ελληνικής Τράπεζας με €2.600 (πτώση 0,13% - τιμή κλεισίματος €0,779).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, έξι πτωτικά και έξι  παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 72.
 
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη λήξη της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD και GOLDMAN & PARTNERS LTD  εφόσον έχει παρέλθει η συνολική περίοδος αναστολής διαπραγμάτευσης των 4 μηνών, σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.
 
Αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί εκ μέρους των εταιρειών αυτών η υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2016, θα επαναφέρει σε διαπραγμάτευση τους τίτλους των εταιρειών μόνο για μια εργάσιμη ημέρα, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 και οι τίτλοι των εταιρειών θα ανασταλούν εκ νέου από τις 20 Σεπτεμβρίου 2017, λόγω του ότι συνεχίζει να εκκρεμεί η υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2016.
 
Σημειώνει ότι η απόφαση για την εκ νέου αναστολή, λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για προστασία του επενδυτικού κοινού.
 
Επίσης, το ΧΑΚ αναφέρει ότι ενόψει αιτήματος που υποβλήθηκε σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από την εταιρεία SFS Group Public Company Ltd για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd και αφού με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει αναγνωρισθεί στον προτείνοντα δικαίωμα άσκησης δικαιώματος εξαγοράς, οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη σχετικά με τις αξίες της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd, δε θα είναι δυνατή [Άρθρο 5 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την εκκαθάριση και το διακανονισμό πράξεων επί άυλων αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, κατόπιν αποδοχής δημόσιας προσφοράς ή άσκησης δικαιώματος εξαγοράς (ΚΔΠ 96/2008)].
 
Ως εκ τούτου, το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των αξιών της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd από τις 19 Σεπτεμβρίου 2017 και δε θα είναι δυνατή οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη περιλαμβανομένων και των εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγών καθώς και των Over The Counter (OTC) συναλλαγών.
 
Επιπλέον, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Brozos Ivy Public Ltd, οι οποίοι είναι εισηγμένοι στη ΝΕΑ Αγορά για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2017.
 
Προσθέτει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, συγκεκριμένα τη μη έκδοση ανακοίνωσης σε σχέση με το περιεχόμενο δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό τύπο, ως είχε κληθεί σχετικά από το Χρηματιστήριο καθώς και τη μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2016.
 
Αναφέρει επίσης ότι σε περίπτωση που εντός των δύο μηνών δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, τότε η εν λόγω αναστολή θα αρθεί.