ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εβδομαδιαίες και ημερήσιες απώλειες στο ΧΑΚ

15:50 - 08.09.2017

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο, με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει σημαντική πτώση 1,24% κλείνοντας στις 75,54 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ζημιές σε ποσοστό 1,25%.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 45,34 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 1,37%. Η αξία των συναλλαγών περιορίστηκε στα €134.798.  

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με κέρδη έκλεισαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,21% και τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 0,12%. Αντίθετα, απώλειες είχαν η Κύρια Αγορά κατά 1,45% και η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 1,00%.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €68.834 (άνοδος 1,06% - τιμή κλεισίματος €2,81). Ακολούθησαν οι μετοχές των Τσιμεντοποιίων Βασιλικού με €22.247 (πτώση 2,51% - τιμή κλεισίματος €3,11), της Atlantic Insurance με €12.740 (πτώση 7,41% - τιμή κλεισίματος €1,25), της Tsokkos Hotels με €6.885 (άνοδος 0,59% - τιμή κλεισίματος €0,17) και της Logicom με €6.434 (πτώση 5,19% - τιμή κλεισίματος €1,28).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες.
 
Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 80.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, με την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Silex (UK) Plc για το έτος που έληξε στις 31/12/2016, αποφάσισε όπως οι τίτλοι του εκδότη παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στην Αγορά ομολογιών ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το μητρώο δεν τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο, λόγω της γνώμης με επιφύλαξη που εγείρεται στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31/12/2016.
 
Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου λήφθηκε με βάση τη πρόνοια 2.2.6Α(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε).
 
Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών από τους τίτλους του εκδότη, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες του εκδότη, θα έχουν εκλείψει.
 
Η σήμανση (Σ) θα έχει ισχύ από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Επίσης, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Globo Technologies UK Ltd, ως είχε ανακοινωθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2017.
 
Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2017 (συμπεριλαμβανομένης). 
 
Νοείται ότι σε περίπτωση έκδοσης και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας (31/12/2016), η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.
 
 Τέλος, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την εισαγωγή Ομολόγων της εταιρείας LonPro Holdings Plc, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στη Ν.Ε.Α., για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ.

Η εταιρεία, με Πληροφοριακό Έγγραφο της, αιτήθηκε την έγκριση για εισαγωγή μέχρι και 10.000.000 Ομολόγων ονομαστικής αξίας £1 με ημερομηνία λήξης το 2021.  Αρχικά θα εισάξει τον αριθμό Ομολόγων, όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.
 
H Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως Εταιρεία Συμμετοχών.  Έχει συσταθεί και εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα πραγματοποιείται σε Αγγλική Στερλίνα (£) και θα αρχίσει την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017.  Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν θα αναλάβει την τήρηση του μητρώου της πιο πάνω εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.

Από ΚΥΠΕ