ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΧΑΚ: Αναστολή διαπραγμάτευσης των Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως 5ης Σειράς 2007

15:53 - 06.09.2017

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως 5ης Σειράς 2007, Λήξης 2017 με τόκο 4,50% και κωδικό ΚΧ105Α07/ GB105A07 από τις 14 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων.

Σε ανακοίνωσή του, το ΧΑΚ αναφέρει πως η διαγραφή των πιο πάνω Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Η απόφαση αυτή, αναφέρει η ανακοίνωση, λήφθηκε για προστασία των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.