ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της «Κόσμος Ασφαλιστική» με δικαστική απόφαση

16:41 - 18.07.2017

Ζημιές παρουσίασε την Τρίτη 18/7 το Χρηματιστήριο.

Ανακοινώθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, το οποίο ανερχόταν σε €5.575.350 διαιρεμένο σε 17.985.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,31, έχει μειωθεί με βάση Δικαστική απόφαση σε €359.700, διαιρεμένο σε 17.985.000 μετοχές ονομαστικής αξίας  €0.02.
 
Η αλλαγή αυτή θα έχει ισχύ από την Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του και μετά από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, οι οποίοι είναι εισηγμένοι στη ΝΕΑ Αγορά για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου 2017:
 
ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD
GOLDMAN & PARTNERS LTD
SILEX (UK) PLC
 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος που επιβάλλει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των εν λόγω εταιρειών (μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016).
 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εντός των δύο μηνών δεν συντρέχει πλέον ο λόγος αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο πάνω εταιρειών, τότε η εν λόγω αναστολή θα αρθεί.
 
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 75,26 μονάδες, παρουσιάζοντας ζημιές σε ποσοστό 1,16%. Ανάλογη πορεία και για τον Δείκτη FTSE/CySE 20, οποίος κατέγραψε απώλειες 1,23% κλείνοντας στις 45,03 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος περιορίστηκε στις €254.263.
 
Μεικτή εικόνα παρουσίασαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Κέρδη παρουσίασε η Εναλλακτική Αγορά με 0,22%, ενώ απώλειες σημείωσαν οι Επενδυτικές με 4,11% και η Κύρια Αγορά με 2,55%, ενώ τα Ξενοδοχεία παρέμειναν αμετάβλητα.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €192.080 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €3,27). Ακολούθησαν οι μετοχές των Τσιμεντοποιίων Βασιλικού με €29.699 (άνοδος 2,41% - τιμή κλεισίματος €2,98), της The Cyprus Cement με €10.092 (πτώση 2,23% - τιμή κλεισίματος €0,569), της Δήμητρα Επενδυτική με €9.348 (πτώση 5,19% - τιμή κλεισίματος €0,365) και της Ελληνικής Τράπεζας €8.770 (πτώση 2,99% - τιμή κλεισίματος €0,877).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά και 6 πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 75.

Από ΚΥΠΕ