ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Με οριακή πτώση έκλεισε το ΧΑΚ σημειώνοντας εβδομαδιαία κέρδη

07:46 - 24.12.2016

Με οριακή πτώση έκλεισε στην τελευταία συνάντηση της εβδομάδας και δύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 65,69 μονάδες, παρουσιάζοντας οριακές ζημιές σε ποσοστό 0,32% και ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε επίσης πτώση κατά 0,29%, κλείνοντας στις 38,29 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €573.244,17.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Χρηματιστήριο παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,78% ή 0,51 μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με κέρδη έκλεισαν η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,79%, των Ξενοδοχείων 0,24% και των Επενδυτικών 0,04%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,49% κατέγραψε η Κύρια Αγορά.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €546.986,460 (πτώση 3,33% - τιμή κλεισίματος €0,145). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €5.083,300 (άνοδος 2,74% - τιμή κλεισίματος €0,750), της Interfund Investment με €3.330,190 (άνοδος 0,94%- τιμή κλεισίματος €0,107), της Petrolina (Holdings) με €2.574,000 (άνοδος 4,76% - τιμή κλεισίματος €1,100) και της Woolworth (Cyprus) Properties με €2.310,000 (πτώση 2,99% - τιμή κλεισίματος €0,195).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 3 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 177.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει ζητήσει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των προβλεπόμενων στη Νομοθεσία του, για διαγραφή των τίτλων των εταιρειών Precise Logistics Public Ltd και International Life A.E.Γ.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ, το Συμβούλιο έχει λάβει αυτήν την απόφαση σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για το λόγο ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων των εν λόγω εταιρειών και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις τους, έτσι ώστε να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.

Η απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου για διαγραφή των τίτλων των πιο πάνω εταιρειών έχει ληφθεί αφού αυτές δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση τους για υποβολή και δημοσιοποίηση: (α) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2015, (β) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2016, κατά παράβαση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Επίσης οι Εκδότες έχουν συμπληρώσει έξι μήνες όπου οι τίτλοι τους είναι σε αναστολή διαπραγμάτευσης (Παράγραφος 2.4.1.2(α), ΚΔΠ 379/2014).

Τέλος, οι τίτλοι των εταιρειών τελούν υπό καθεστώς αναστολής μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2017.

KYΠΕ