ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Συνεχίστηκε η ανάκαμψη του ΣΠΟΔ, ο οποίος μειώθηκε κατά 5.4% τον Αύγουστο

08:28 - 30.09.2020

Η ανάκαμψη του Σύνθετου Προπορευόμενου Οικονομικού Δείκτη (ΣΠΟΔ) της Κύπρου συνεχίζεται τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2020, από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα της κρίσης, με βάση στοιχεία που δημοσιοποίησε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο ΣΠΟΔ  κατέγραψε μείωση 5.4% (από έτος σε έτος) τον Αύγουστο του 2020 φτάνοντας σε επίπεδο 102.3, μετά από μειώσεις 6.4% τον Ιούλιο και 8.3% τον Ιούνιο (με βάση τα πιο πρόσφατα και αναθεωρημένα δεδομένα).

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Ελληνικής Τράπεζας, όπως και τους προηγούμενους μήνες, η  βελτίωση του ΣΠΟΔ αποδίδεται σε μια σειρά από μεταβλητές, κυρίως εγχώριες, που καταγράφουν ετήσια θετική μεταβολή τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.
 
 Αναλυτικά, προκαταρκτικά στοιχεία υποδεικνύουν την ετήσια βελτίωση του όγκου λιανικών πωλήσεων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2020 καθώς και για το συνολικό αριθμό πωλητήριων εγγράφων τον Αύγουστο.
 
Επιπλέον,  οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες συνεχίζουν  να αυξάνονται ασκώντας θετική επίδραση στο Δείκτη, μολονότι ο ετήσιος ρυθμός αυτός είναι μικρότερος σε σύγκριση με τους προηγουμένους μήνες.
 
Παρομοίως, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην ευρωζώνη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, κατέγραψε βελτίωση το τρίτο τρίμηνο του 2020.
 
Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα η οποία εξαρτάται από τα επιδημιολογικά στοιχεία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Τροχοπέδη στην ανάκαμψη του Δείκτη αποτελεί ο τουρισμός που πλήττεται καίρια από την πανδημία.  Για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2020 οι αφίξεις τουριστών ήταν συντριπτικά λιγότερες σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου χρόνου.

Εν κατακλείδι, η ανάκαμψη του ΣΠΟΔ του Αυγούστου καθώς και του προκαταρκτικού (flash) Δείκτη του Σεπτεμβρίου 202  διαγράφουν τη συνεχιζόμενη σταδιακή βελτίωση της οικονομίας από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα μεγέθυνσης της. Εντούτοις, το οικονομικό περιβάλλον της κυπριακής οικονομίας εξακολουθεί να παραμένει αβέβαιο λόγω της απρόβλεπτης  εξέλιξης της πανδημίας και των επιπτώσεων της. Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη μεθοδολογία κατασκευής του Δείκτη ΣΠΟΔ βρίσκονται στη ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/erc/el/publications/cyprus-composite-leading-economic-index-cclei