ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-DIGITAL MARKETING

To EBE Λευκωσίας χαιρετίζει την απόφαση για Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

10:27 - 06.09.2019

Το ΕΒΕ Λευκωσίας χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτική, σημειώνοντας ότι από το 2016 το ίδιο ανέπτυξε διάφορες πρωτοβουλίες για ανάδειξη της Λευκωσίας ως περιφέρειας γνώσης, έρευνας και καινοτομίας.

Σε ανακοίνωσή του ΕΒΕ αναφέρεται ότι «η ενίσχυση του τομέα της καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής θα έχει θετικές επιδράσεις τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης όσο και στη στήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων κλάδων της οικονομίας, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και εξωστρέφειας της κυπριακής οικονομίας».

Το ΕΒΕ Λευκωσίας, προστίθεται, «από το 2016 έθεσε ως προτεραιότητα και ανέπτυξε διάφορες πρωτοβουλίες για ανάδειξη της Λευκωσίας ως περιφέρειας γνώσης, έρευνας και καινοτομίας μέσα στα πλαίσια των προτύπων των περιφερειών καινοτομίας (Innovation Districts) που υπάρχουν στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με το ΕΒΕ «η σημασία του τομέα αυτού καταδεικνύεται και από το γεγονός  ότι έχει δώσει μια τεράστια τόνωση στην οικονομική ανάπτυξη και αναζωογόνηση της Λευκωσίας, φιλοξενώντας πέραν των 30.000 φοιτητών».

Επιπλέον, συμπληρώνεται, υποδομές στη Λευκωσία που σχετίζονται  με θέματα γνώσης, έρευνας και καινοτομίας ενισχύονται καθημερινά με θεαματικούς ρυθμούς.  «Παρατηρούνται επεκτάσεις στις κτιριακές υποδομές των 5 Πανεπιστημίων, δημιουργία νέων Σχολών, λειτουργία Ιατρικών Σχολών, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, χώροι  φιλοξενίας startups αλλά και ανάπτυξη άλλων υποδομών  όπως βιβλιοθήκες και φοιτητικές εστίες σύγχρονων προδιαγραφών», αναφέρεται.

Η δημιουργία του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής θα επιτρέψει στο κράτος να προχωρήσει  με στοχευμένα  μέτρα και   πολιτικές που θα ενισχύσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις  δομές και υποδομές καινοτομίας και  ψηφιακού μετασχηματισμού που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις  να ενισχύσουν  την ανταγωνιστικότητα τους και κατ’ επέκταση της χώρας μας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Από ΚΥΠΕ