ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-DIGITAL MARKETING

Δωρεάν στάθμευση για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα στον Δήμο Στροβόλου

13:12 - 08.10.2018

Οι ειδικές άδειες για δωρεάν στάθμευση στους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης του Δήμου Στροβόλου για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα θα ισχύουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
 Ο Δήμος Στροβόλου με σημερινή ανακοίνωση του αναφέρει ότι για όλους τους υφιστάμενους κατόχους, οι νέες άδειες θα εκδοθούν  αυτόματα και θα αποσταλούν ταχυδρομικώς.
 
Για όσους ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια, ο Δήμος αναφέρει ότι αυτή  παραχωρείται με συμπλήρωση σχετικής αίτησης την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100 (ισόγειο) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.strovolos.org.cy
 
H συμπληρωμένη αίτηση, μαζί με το αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος, μπορούν να παραδίδονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100 (ισόγειο) ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]
 
Η ειδική άδεια θα εκδίδεται από τον Δήμο και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στον αιτητή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να την τοποθετεί σε τέτοιο σημείο στο όχημα του ώστε αυτή να είναι ευδιάκριτη, καταλήγει η ανακοίνωση.