ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-DIGITAL MARKETING

Το ΓΔΕΕ έκρινε ότι το France.com δεν μπορεί να ανήκει ως σήμα σε ιδιωτική εταιρία

11:48 - 26.06.2018

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημερινή του απόφαση απέρριψε προσφυγή εταιρίας με την ονομασία France.com κατά προηγούμενης απόφασης του EUIPO επιβεβαιώνonτας ότι το σήμα της εταιρίας αυτής δεν μπορεί να καταχωριστεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία καλύπτουν τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες και παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ομοιότητας από φωνητικής και εννοιολογικής άποψης, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Επομένως, όπως αποφάσισε το EUIPO, η Γαλλία δικαιούται να αντιταχθεί στην καταχώριση του σημείου france.com.

Σύμφωνα με την απόφαση το Γενικό Δικαστήριο εξέτασε το σκεπτικό του EUIPO σχετικά με τη σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων σημείων και την ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης.

Όσον αφορά την οπτική σύγκριση των σημείων, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει, σε αντίθεση με το EUIPO, ότι, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών τους ως προς τα επιμέρους στοιχεία τους και τη γενική οπτική διαμόρφωσή τους, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία, συνολικώς εκτιμώμενα, παρουσιάζουν ελάχιστη ομοιότητα.

Από φωνητικής άποψης, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει το σκεπτικό του EUIPO ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία είναι σχεδόν πανομοιότυπα, κρίνοντας ότι μεγάλος αριθμός καταναλωτών θα αναφέρονται στο σημείο της εταιρίας France.com μόνο με τον όρο «france», δεδομένου ότι η κατάληξη «.com» γίνεται κατανοητή ως ένδειξη ιστοτόπου.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, όπως εκτίμησε το EUIPO, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία είναι παρόμοια από εννοιολογικής άποψης, δεδομένου ότι απεικονίζουν την ίδια έννοια (ήτοι τη Γαλλία, τον Πύργο του Άιφελ και τα χρώματα της γαλλικής σημαίας), ενώ η παρουσία του λεκτικού στοιχείου «.com» στο σημείο της εταιρίας France.com ουδόλως αναιρεί την εννοιολογική ταύτισή τους.