ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-DIGITAL MARKETING

Δημιουργία δημόσιου δικτύου WiFI σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2020 - Χρηματοδότηση από ΕΕ

16:48 - 09.10.2017

To Συμβούλιο των Κρατών Μελών ενέκρινε σήμερα ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της δημιουργίας σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης σε δημαρχεία, βιβλιοθήκες, πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους. Το πρόγραμμα ονομάζεται «WiFi4EU» και θα παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε τουλάχιστον 6.000 τοπικές κοινότητες σε όλη την ΕΕ έως το 2020.

Το Μάιο του τρέχοντος έτους επιτεύχθηκε άτυπη συμφωνία επί του προγράμματος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπό αυτό το πρόγραμμα, οι δήμοι, τα νοσοκομεία και άλλοι φορείς του δημοσίου θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για την εγκατάσταση νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης όταν δεν υπάρχει υφιστάμενη παρόμοια ιδιωτική ή δημόσια διαδικτυακή σύνδεση που θα αντιγραφόταν από το νέο σημείο πρόσβασης. Ο δημόσιος τομέας πρέπει επίσης να αναλάβει τη συντήρηση της νέας σύνδεσης για τουλάχιστον 3 έτη. Η διαδικασία αίτησης θα είναι απλή (θα υπάρχει ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία θα διαχειρίζεται η Κομισιόν) και η ενωσιακή στήριξη θα ανέρχεται έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Η συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ για το πρόγραμμα θα μπορεί να ανέλθει σε 120 εκατ. ευρώ έως το 2019. Θα κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ και, κατ’ αρχήν, με βάση τη σειρά παραλαβής των αιτημάτων. Τα ακριβή κριτήρια επιλογής θα καθοριστούν από την Επιτροπή, η οποία επίσης θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

"Το πρόγραμμα WiFi4EU θα καταστήσει το υψηλής ποιότητας διαδίκτυο περισσότερο προσβάσιμο για πολλούς πολίτες και θα παρέχει στις τοπικές κοινότητες, τις βιβλιοθήκες και άλλους δημόσιους φορείς την ευκαιρία να προωθήσουν τις ψηφιακές τους υπηρεσίες, ενώ θα μπορούσε ακόμη και να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο επενδύσεων", δήλωσε η Urve Palo, Υπουργός Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας των Πληροφοριών της Εσθονίας.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων αναμένεται να προκηρυχθεί προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2018.

Από ΚΥΠΕ