ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ

Άνοδο παρουσίασαν τον Νοέμβριο τα δάνεια για αγορά κατοικίας

12:56 - 08.01.2019

Σε νέο ιστορικό χαμηλό επίπεδο υποχώρησε τον Νοέμβριο του 2018, το επιτόκιο για καταθέσεις από εταιρείες, ενώ μικρή αύξηση από το ιστορικό χαμηλό επίπεδο, σημείωσαν τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων και το επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας.

 
Ταυτόχρονα, τον Νοέμβριο του 2018 παραχωρήθηκαν συνολικά νέα δάνεια ύψους €246,4 εκατομμυρίων, παρουσιάζοντας μείωση σχεδόν €45 εκ. σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση (€13,6 εκ.) στο συνολικό ποσό, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παρουσίασε μόνο η κατηγορία δανείων για αγορά κατοικίας, αγγίζοντας τα €82,8 εκ.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για τα επιτόκια των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων το Νοέμβριο του 2018, τα οποία αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων, οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,54%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
 
Αντίθετα, νέο ιστορικό χαμηλό επίπεδο κατέγραψε το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από εταιρείες, παρουσιάζοντας πτώση στο 0,46%, σε σύγκριση με 0,75% τον προηγούμενο μήνα.
 
 Επιτόκια Δανείων

Επίσης, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε οριακή αύξηση στο 3,49%, σε σύγκριση με το ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 3,48% που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.
 
Επιπλέον, το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας κατέγραψε άνοδο στο 2,29%, σε σύγκριση με το ιστορικό χαμηλό του 2,26% του προηγούμενου μήνα.
 
Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. αυξήθηκε στο 3,53%, σε σύγκριση με 3,49% τον προηγούμενο μήνα.
 
Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. υποχώρησε στο 3,12%, σε σύγκριση με 3,26% τον προηγούμενο μήνα.
 
Ποσά νέων δανείων

Εξάλλου, τον Νοέμβριο του 2018 τα συνολικά νέα δάνεια κατέγραψαν μείωση και έφτασαν στα €246,4 εκ., σε σύγκριση με €292,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τα νέα καταναλωτικά δάνεια παρέμειναν αμετάβλητα στα €13,3 εκ., σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν άνοδο στα €82,8 εκ., σε σύγκριση με €69,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 
Αντίθετα, τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν πτώση στα €41,8 εκ., σε σύγκριση με €43,5  εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 
Μείωση στα €91,0 εκ. κατέγραψαν και τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ., σε σύγκριση με €144,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα.