ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ: Έργο ύψους 9,683 Εκατομμυρίων ευρώ από ασφάλεια μηδέν - Η πορεία του έργου και η παράδοση του - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

12:25 - 12.10.2017

Το έργο που αφορά την ένωση του Νέου Λιμανιού Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου θεωρείται πρωταρχικής σημασίας για την εμπορική ένωση της Κύπρου με το μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύθηκαν όταν το έργο αυτό ξεκίνησε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ο δρόμος αυτός όταν (επιτέλους) τελειώσει θα είναι 7,2 χιλιομέτρων και θα είναι με τεσσάρων λωρίδων. με διαχωριστική νησίδα. Θα κατασκευαστεί ως λεωφόρος με αστικά οδικά πρότυπα, αφού εκτός από συνδετήριος προς και από το Λιμάνι Λεμεσού, θα εξυπηρετεί γενικά τους διακινούμενους στις δυτικές περιοχές της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λεμεσού, νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Πάφου.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» του Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές» και κάτω από τον Ειδικό Στόχο «Επέκταση/ Αναβάθμιση Οδικών Υποδομών».

Η κατασκευή του έργου, για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, θα  εκτελεστεί σε δύο φάσεις ως ακολούθως:

Φάση I: Ξεκινά από το νοτιοδυτικό άκρο του Νέου Λιμανιού Λεμεσού και φτάνει μέχρι τον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Πάφου. Έχει μήκος 4,5 χιλιόμετρα περίπου. Στα πλαίσια της φάσης αυτής  ανακατασκευάζεται και  0,5 περίπου  χιλιόμετρο  της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ,  καθώς και 1,0  χιλιόμετρο περίπου  του  παλαιού  δρόμου  Λεμεσού – Πάφου,  όπως και 3,3 χιλιόμετρα άλλων παρόδων. Διαλαμβάνει επίσης την κατασκευή 4 κυκλικών κόμβων, ενός  στην έξοδο του Λιμανιού και άλλων τριών στις συμβολές του δρόμου με τη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ , την οδό Επιμηθέως και την οδό Πάφου (παλαιός δρόμος Λεμεσού – Πάφου).  H Φάση I χωρίζεται σε τρία κατασκευαστικά τμήματα τα οποία είναι:

· Τμήμα Α- PS/C/510(A):  Από το Νέο Λιμάνι μέχρι και τον κυκλικό κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής

· Τμήμα Β- PS/C/510(Β):  Από τον κυκλικό κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής μέχρι και τον Παλαιό Δρόμο Λεμεσού- Πάφου

· Τμήμα Β1- PS/C/510(Β1):  Έξοδος υπόγειου ορθογώνιου οχετού από το λιμάνι μέχρι τη θάλασσα καθώς και εργασίες στην εκβολή του οχετού και εντός της θάλασσας.  Μελέτη και κατασκευή υποθαλάσσιου οχετού καθώς και κυματοθραύστη.

· Τμήμα Γ- PS/C/510(Γ):  Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται η κατασκευή λίμνης κατακράτησης, σωληνωτού οχετού και ανοικτού καναλιού εκτός του δρόμου, που οδηγούν τα όμβρια στην Αλυκή.

Φάση II: Αποτελείται από δύο τμήματα μήκους 1,0 και 2,2 χιλιομέτρων περίπου αντίστοιχα που χωροθετούνται το ένα στη συνέχεια της Φάσης Ι και το άλλο παράλληλα της περίφραξης του Λιμανιού.  Τα τμήματα αυτά θα αποτελέσουν δύο χωριστά κατασκευαστικά συμβόλαια ως ακολούθως:

· Τμήμα Α- PS/DB/5: Έχει μήκος 1,0 χιλιόμετρο περίπου  και θα συνδέσει τη Φάση Ι και κατ’ επέκταση το Λιμάνι με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου (Α6). Στo τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και η συμπλήρωση / αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου στη συμβολή με τον  αυτοκινητόδρομο (Α6). Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με τη μέθοδο μελέτη / κατασκευή. 

· Τμήμα Β- PS/ DB/10: Έχει μήκος 2,2  χιλιόμετρα περίπου, κινείται παράλληλα με την περίφραξη του Λιμανιού και συνδέει την ανατολική με τη δυτική είσοδο του Λιμανιού. Για τη φάση αυτή του έργου έχει ετοιμαστεί και εγκριθεί ρυθμιστικό σχέδιο.  Για την υλοποίηση του έργου θα ζητηθούν προσφορές για προώθηση με τη μέθοδο μελέτη / κατασκευή.

Παραδοτέα/αναμενόμενα αποτελέσματα

Θα παραδοθεί στην κυκλοφορία οδικός άξονας του βασικού μεταφορικού δικτύου ο οποίος θα βοηθήσει στη διοχέτευση της τροχαίας και ιδιαίτερα των βαριών οχημάτων από και προς το Λιμάνι προς και από το σύστημα αυτοκινητοδρόμων της χώρας  κατά φάσεις και τμήματα ως ακολούθως:

Φάση Ι: 

PS/C/510(A): Δρόμος αστικών οδικών προτύπων τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα μήκους 2,6χλμ και τρεις κυκλικοί κόμβοι, ένας στην έξοδο του Λιμανιού και άλλοι δύο στις συμβολές του δρόμου με τη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ και την οδό Επιμηθέως.

PS/C/510(Β): Δρόμος αστικών οδικών προτύπων, τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα μήκους 1,9χλμ, βελτιωμένο τμήμα της οδού Πάφου μήκους 1,0χλμ περίπου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα και ένας κυκλικός κόμβος στη συμβολή του δρόμου με την οδό Πάφου (παλαιός δρόμος Λεμεσού –Πάφου). 

PS/C/510(Β1):  Θα παραδοθεί οχετός υπερχείλισης και κυματοθραύστης μέσω των οποίων θα διοχετεύονται τα όμβρια του συστήματος ολόκληρου του έργου στη θάλασσα.

PS/C/510(Γ):  Θα παραδοθεί σύστημα αποστράγγισης όμβριων της ευρύτερης βορειοδυτικής περιοχής Λεμεσού το οποίο θα διοχετεύει τα νερά μέσω της λίμνης κατακράτησης και άλλων αγωγών προς τη θάλασσα και την Αλυκή.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων και η δημιουργία και λειτουργία των αναγκαίων υποδομών οι οποίες θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της απόκλισης από το κοινοτικό κεκτημένο στις υποδομές και τα συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

Φάση ΙΙ: 

PS/DB/5: Δρόμος αστικών οδικών προτύπων τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα μήκους 1,0χλμ που θα συνδέσει τη Φάση  Ι και κατ’ επέκταση το Λιμάνι, με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου (Α6),καθώς και αναβαθμισμένος ανισόπεδος κόμβος στον αυτοκινητόδρομο (Α6).

PS/DB/10: Θα παραδοθεί δρόμος τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, μήκους 2,2 χιλιομέτρων περίπου, παράλληλα με την περίφραξη του Λιμανιού που θα συνδέσει τη νέα ανατολική είσοδο επιβατών του Λιμανιού με τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο στην υφιστάμενη ανατολική είσοδο του λιμανιού με το νέο κυκλικό κόμβο στη δυτική είσοδο.

Διαβάστε επίσης: ΛΕΜΕΣΟΣ: Θλιβερές εικόνες από έργο ύψους 9,683 εκ.