ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ

Ετήσια αύξηση στις τιμές κατοικιών μετά από 7 χρόνια – Αναλυτικά οι μεταβολές ανά επαρχία

15:57 - 25.08.2017

Την πρώτη ετήσια αύξηση, μετά από επτά χρόνια, κατέγραψαν οι τιμές κατοικιών το πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου που δόθηκε την Παρασκευή (25/8) στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν σε ετήσια βάση μικρή αύξηση 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2017.


 Οι τιμές διαμερισμάτων κατέγραψαν ετήσια αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο (1,6%), ενώ οι τιμές οικιών κατέγραψαν τη μικρότερη ετήσια μείωση από τα τέλη του 2010 (0,3%).

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατέγραψε την Τρίτη συνεχόμενη τριμηνιαία αύξηση (0,3%) το πρώτο τρίμηνο του 2017. Όπως αναφέρεται, οι συνεχιζόμενες τριμηνιαίες αυξήσεις, αν και μικρές, επιβεβαιώνουν την πορεία ανάκαμψης του τομέα των ακινήτων στην Κύπρο, όπως διαγράφουν και άλλοι σχετικοί δείκτες.

Τόσο ο δείκτης τιμών οικιών όσο και ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατέγραψαν σε τριμηνιαία βάση ισόποση αύξηση 0,3%.
Όπως αναφέρεται, η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας με σταθερούς ρυθμούς, η μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης, αποτελούν παράγοντες στήριξης της θετικής πορείας των ακινήτων στην Κύπρο.
 

Μεταβολές τιμών ανά επαρχία

 

Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών κατοικιών σημείωσε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αυξήσεις στις επαρχίες Λευκωσίας (0,2%), Λεμεσού (0,9%), και Αμμοχώστου (0,1%).

Αντίθετα, στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου κατέγραψε μικρές μειώσεις 0,7% και 0,6%, αντίστοιχα.

 Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στο γενικό δείκτη τιμών κατοικιών ανά επαρχία, η Λεμεσός κατέγραψε αύξηση 0,9%, την πρώτη από το τρίτο τρίμηνο του 2010. Αντίθετα οι υπόλοιπες επαρχίες κατέγραψαν ετήσιες μειώσεις, με τη μεγαλύτερη να είναι στην Αμμόχωστο (3,7%), και τη μικρότερη στη Λευκωσία (0,1%). Στην επαρχία Λάρνακας οι τιμές κατοικιών κατέγραψαν ετήσια μείωση 0,8%, και στην Πάφο 1,4%.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι εν λόγω ετήσιες μειώσεις παρουσιάζουν επιβράδυνση και αναμένεται ότι εφόσον συνεχιστεί η πορεία ανάκαμψης του τομέα ακινήτων θα καταγράψουν αυξήσεις στο σύντομο μέλλον.

Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές διαμερισμάτων κατέγραψαν αύξηση 1,4% στην επαρχία Λεμεσού και σταθεροποίηση στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Αντίθετα στις επαρχίες Πάφου και Λευκωσίας οι τιμές διαμερισμάτων κατέγραψαν τριμηνιαία μείωση 1,5% και 0,1%, αντίστοιχα.

Στα θετικά καταγράφεται το γεγονός ότι κατά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα για την επαρχία Λάρνακας και τρία τρίμηνα για τις επαρχίες Λεμεσού και Αμμοχώστου οι τιμές διαμερισμάτων κατέγραψαν είτε άνοδο, είτε σταθεροποίηση.

Όσον αφορά τις τιμές οικιών, οι επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Αμμοχώστου σημείωσαν μικρές τριμηνιαίες αυξήσεις 0,3%, 0,7% και 0,2%, αντίστοιχα. Μικρή μείωση 0,9% καταγράφηκε στην επαρχία Λάρνακας ενώ σταθεροποίηση καταγράφηκε στην επαρχία Πάφου.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 σημείωσαν αύξηση στις επαρχίες Λευκωσίας (0,2%), Λεμεσού (2,1%) και Λάρνακας (3%). Αντίθετα ετήσια μείωση σημειώθηκε  στις επαρχίες Πάφου (3,1%) και Αμμοχώστου (2,6%).


Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών σημείωσαν αυξήσεις 0,5% και 0,3% στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, αντίστοιχα. Στην επαρχία Λευκωσίας καταγράφηκε ετήσια μείωση 0,2%, στη Λάρνακα 2,5% και στην Αμμόχωστο 3,1%.

Μεταβολές άλλων σχετικών δεικτών

 

Η θετική πορεία που διέρχεται ο τομέας των ακινήτων αντανακλάται και σε άλλους σχετικούς δείκτες.
Συγκεκριμένα, η κατασκευαστική δραστηριότητα παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη, αφού σύμφωνα με το δείκτη παραγωγής στις κατασκευές της ΣΥΚ αυτή κατέγραψε ετήσια αύξηση 36,7% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη αύξηση που κατέγραψε ιστορικά ο εν λόγω δείκτης και οφείλεται σε χαμηλή βάση. Επιπρόσθετα, οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου κατέγραψαν ετήσια αύξηση 36,5%, αν και σε απόλυτο αριθμό οι πωλήσεις κυμαίνονται ακόμη σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό του 2012.

Οι εγκεκριμένες άδειες οικοδομής, οι οποίες θεωρούνται πρόδρομη ένδειξη για την οικοδομική δραστηριότητα, σημείωσαν ετήσια αύξηση 13,4% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας αυξήσεις τόσο στις άδειες οικοδομής οικιστικών κτιρίων (14,5%) όσο και μη-οικιστικών (25%).

Παράλληλα με την αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα, η ζήτηση για ακίνητα παρουσίασε για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο ετήσια αύξηση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τα πωλητήρια έγγραφα κατέγραψαν ετήσια αύξηση το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2017 10,1% και 28%, αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πωλητηρίων εγγράφων με αγοραστές κατόχους κυπριακής υπηκοότητας κατέγραψε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 ετήσια αύξηση 20%, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός με αγοραστές αλλοδαπούς κατέγραψε αύξηση 53,7%.

Σύμφωνα με την έρευνα Νομισματικών και Χρηματοοικονομικών Στατιστικών της ΚΤΚ, το επιτόκιο οικιστικών δανείων  κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 2,9% σε σύγκριση με 3,1% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και 4,2% το πρώτο τρίμηνο του 2015 .
 
Αναφορικά με τις προοπτικές της αγοράς ακινήτων, σύμφωνα με τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας (ΕΟΣ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτές διαγράφονται συγκρατημένα αισιόδοξες.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης προσδοκιών εργοδότησης για τους επόμενους 3 μήνες στον κατασκευαστικό τομέα κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2017 έφθασε κατά μέσο όρο στο 3,4 και 9,8, αντίστοιχα, που είναι οι πιο θετικές ενδείξεις που έχουν
καταγραφεί από το 2008.
 
Επιπρόσθετα, ο δείκτης προσδοκιών για τις τιμές πώλησης ακινήτων για τους επόμενους τρεις μήνες παρουσίασε κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2017 τις πρώτες θετικές ενδείξεις από 2008. Συγκεκριμένα, το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2017 έφθασε 1,5 και 3,8, αντίστοιχα. Επίσης, ο δείκτης οικοδομικής δραστηριότητας κατά τους προηγούμενους 3 μήνες έφτασε το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2017 κατά μέσο όρο στο 1,5 και 3,9, αντίστοιχα.
 
Οι θετικές ενδείξεις των πιο πάνω δεικτών επιβεβαιώνουν την πορεία ανάκαμψης του τομέα των ακινήτων στην Κύπρο, αναφέρεται.

Από ΚΥΠΕ