ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ

Αύξηση των κατασκευών στην Κύπρο κατά 6,1%

13:14 - 19.06.2017

Αύξηση κατασκευών κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 6,1% στην Κύπρο, σύμφωνα με τη Eurostat

Τον Απρίλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2017, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19), ενώ παρέμεινε σταθερή στην ΕΕ 28, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Μάρτιο του 2017, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ28. Τον Απρίλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 3,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,7% στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο οι κατασκευές αυξήθηκαν κατά 6,1% το τελευταίο τρίμηνο του 2016 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 17,9% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2015.

Η αύξηση κατά 0,3% στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ τον Απρίλιο του 2017, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2017, οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 0,7%, ενώ ο τομέας των έργων πολιτικού μηχανικού μειώθηκε κατά 1,5%.

Στην ΕΕ28, το σταθερό επίπεδο παραγωγής στον τομέα των κατασκευών οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 0,2%, ενώ τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 1,0%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών καταγράφηκαν στη Σουηδία (+ 3,8%), Γαλλία (+ 3,5%) και Τσεχική Δημοκρατία (+ 1,6%), 7,7%), την Ιταλία (-4,1%) και την Ουγγαρία (-2,6%).

Η αύξηση της παραγωγής κατά 3,2% στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ τον Απρίλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016, οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 3,3% και στην κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού κατά 2,5%.

Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 2,7% οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 3,5% και στα δημόσια έργα κατά 1,0%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(+ 27,8%), στην Ουγγαρία (+ 22,0%) και στη Σουηδία (+ 19,8%), ), Την Ιταλία (-4,6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-3,4%).

Από ΚΥΠΕ