ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ

Συνεχίζεται κανονικά το Eden City Cyprus στη Γεροσκήπου

08:05 - 24.12.2016

Προσπαθεί να κρατήσει στη ζωή το σχέδιο η κατασκευάστρια εταιρεία.

Η κατασκευάστρια εταιρεία του φιλόδοξου σχεδίου της Eden City Cyprus, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αποδοχή της εισήγησής της στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Κράτους, για διεξαγωγή μελέτης από δυο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Η μελέτη που θα διενεργηθεί αφορά τον καθορισμό της αξίας της γης όπου θα κατασκευαστεί το έργο των €3,5 δις, το ύψος του μισθώματος και τον τρόπο καταβολής του στο κράτος. 

Όπως όλα δείχνουν οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών κυλούν ομαλά με την εταιρεία να εκλαμβάνει την αποδοχή της μελέτης ως θετικό βήμα για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. 

Οι όροι εντολής των δυο εμπειρογνωμόνων θα είναι εξ αρχής σαφείς και η εταιρεία ευελπιστεί ότι το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την επιλογή των δυο εμπειρογνωμόνων δεν θα καταστεί εμπόδιο στον διάλογο των δυο πλευρών.